MBN News | The Independent Business Blogging Community

MBN Новините: Независимото общество на бизнес блогърите

MBN International: English Flag Bulgarian Flag

29 Members | ~1,500 Unique Visitors with ~3,500 Visits Last Month | Last Update: 02 Aug 2021 | Google PageRank 5 (PR5)

MBN: Най-четени

Най-новото в MBN

MBN Новините

MBN е "Независимото общество на бизнес блогърите". Ние предоставяме безплатно обучение, брандинг и уеб платформа на специалисти, които биха желали да споделят своето познание, опит и мнение на бизнес тематика. На блог ниво консолидираме над 800 уеб източника, за да представим ежедневно най-интригуващите статии във всяка от поддържаните от нас бизнес категории.

Нашата визия

MBN разрушава установения модел на електронна рекламa и цели да създаде устойчив управленски модел, който да гарантира финансова и редакторска независимост по пътя към достигане на неограничена, географско независима, многоезична професионална мрежа.

Нашите цели

Да направим всичко възможно да привлечем млади професионалисти в изпълнението на нашата мисия и да им предоставим трибуна да изразят свободно своите идеи.

Да оперираме с минимални разходи колкото се може по-дълго, за да не позволим корпоративна или политическа намеса в публикациите си.

Да подкрепяме социални каузи или фирмени продукти, в които вярваме, и да избягваме всичко, което противоречи на принципите ни.

Да направим всичко възможно да отговорим на всяко съобщение в рамките на 24-48 часа и поддържаме безупречна комуникация с всеки, който желае да се свърже с нас.

Нашата история

Идеята за MorningBizNews стартира през юли, 2011г., като еднолично ръководен проект в социалната мрежа, който обобщава важните заглавия от сферата на икономиката. В резултат на публичния интерес и нарасналите очаквания основателят решава да проведе кампания по набиране на редактори. Това се случва през 11.2011, а през 12.2011 се състои и първата среща на MBN екипа.

Бързият растеж в числеността води до зараждането на 6 нови категории в сферата на бизнес администрацията и увеличена популярност, доказана от достигането до 135 827 души през втората седмица на юни, 2012г. Това води със себе си изключителна отговорност за екипа, тъй като за достигането до тази аудитория не е бил вложен нито лев за платена реклама и екипът изключително разчита на добавената стойност на своята дейност и мрежата си от бизнес контакти. На 18.06.2012 беше стартиран новия уеб сайт на MBN News.

На 08.11.2012г. MBN News постави фокуса си върху това все повече хора да могат да споделят свободно своите възгледи в бизнеса. Новият курс определя MBN News като "Независимото общество на бизнес блогърите".