MBN News | The Independent Business Blogging Community

MBN Новините: Независимото общество на бизнес блогърите

MBN International: English Flag Bulgarian Flag

29 Members | ~1,500 Unique Visitors with ~3,500 Visits Last Month | Last Update: 15 Jan 2021 | Google PageRank 5 (PR5)

MBN: Най-четени

Най-новото в MBN

екипно управление

20-международно-управление-на-хофстед-екипен-мениджмънт-всички-теории-за-екипното-управление-на-едно-място

20. Международно управление на Хофстед (екипен мениджмънт – всички теории за екипното управление на едно място)

Категория: Лидерство | |

Международно управление на Хофстед (Cultural Dimensions of Hofstede) - резюме от Ник Шопов. Докато работи за IBM между 1968г. и 1978г., Хофстед предприема мащабно проучване на трудовите ценности в 53 страни, където компанията има офиси, включващо около 116 000 служители. Тогава той забелязва, че...Повече


19-теория-на-активния-лидер-екипен-мениджмънт-всички-теории-за-екипното-управление-на-едно-място

19. Теория на активния лидер (екипен мениджмънт – всички теории за екипното управление на едно място)

Категория: Лидерство | |

Теория на активния лидер (Action Centred Leadership)  в екипния мениджмънт - резюме от Ник Шопов. Концепцията за активния лидер е дете на гуруто в управлението John Adair. Теорията се базира на три взаимно преплитащи се кръга на дейност на управниците: (1) Решаване на задачи; (2)...Повече


18-принципите-на-емерсон-екипен-мениджмънт-всички-теории-за-екипното-управление-на-едно-място

18. Принципите на Емерсон (екипен мениджмънт – всички теории за екипното управление на едно място)

Категория: Лидерство | |

Принципите на Емерсон (Emerson’s 12 Principles of Efficiency)  в екипния мениджмънт - резюме от Ник Шопов. Емерсън говори за Ефективността като цяло в промишлеността, транспорта, държавното управление, домашното стопанство. В последствие разсъжденията му са успешно приложени в екипната...Повече


17-принципите-на-файол-екипен-мениджмънт-всички-теории-за-екипното-управление-на-едно-място

17. Принципите на Файол (екипен мениджмънт – всички теории за екипното управление на едно място)

Категория: Лидерство | |

14-те принципа на Файол (Fayol’s 14 Principles of Management) в екипния мениджмънт - резюме от Ник Шопов. Анри Файол е един от изтъкнатите теоретици и практици на управлението от началото на ХХ век и е известен със своя принос към административната теория и практика на управление на...Повече


16-модел-на-човешкото-ядро-екипен-мениджмънт-всички-теории-за-екипното-управление-на-едно-място

16. Модел на човешкото ядро (екипен мениджмънт – всички теории за екипното управление на едно място)

Категория: Лидерство | |

Модел на човешкото ядро (Core Group Model) в екипния мениджмънт - резюме от Ник Шопов. Моделът на човешкото ядро смело отхвърля корпоративно заинтересованите лица и клиентите като най-важните елементи в дадена организация и поставя в центъра им група хора, които имат личен интерес от прогреса...Повече


15-модел-на-кларксън-за-заинтересованите-страни-екипен-мениджмънт-всички-теории-за-екипното-управление-на-едно-място

15. Модел на Кларксън за заинтересованите страни (екипен мениджмънт – всички теории за екипното управление на едно място)

Категория: Лидерство | |

Модел на Кларксън за заинтересованите страни (Clarkson Steakholder Model) в екипния мениджмънт - резюме от Ник Шопов. Моделът на  Кларксън за заинтересованите лица се развива между 1993 и 1998г. и поставя акцент в управлението върху интереса на инвеститорите. Неговата теория се заключва...Повече


14-модел-на-грeйнър-за-зрялостта-екипен-мениджмънт-всички-теории-за-екипното-управление-на-едно-място

14. Модел на Грeйнър за зрялостта (екипен мениджмънт – всички теории за екипното управление на едно място)

Категория: Лидерство | |

Модел на Грeйнър за зрялостта (Greiner Growth Curve Model) в екипния мениджмънт - резюме от Ник Шопов. През 1972г. Greiner публикува свой труд, където разглежда жизнения цикъл на организациите и моделите за управление на човешкия ресурс (Asenevtsi) Основни параметри в модела на Грейнер за...Повече


13-cmm-модел-екипен-мениджмънт-всички-теории-за-екипното-управление-на-едно-място

13. “CMM” модел (екипен мениджмънт – всички теории за екипното управление на едно място)

Категория: Лидерство | |

“CMM” модел (CMM – Capability Maturity Model) в екипния мениджмънт - резюме от Ник Шопов. Първата версия на модела CMM е разработена в периода 1984 до 1987 г.  от Watts Humphrey в Института по програмна инженерия  (Software Engineering Institute, SEI). В следващите...Повече