MBN News | The Independent Business Blogging Community

MBN Новините: Лидерство | Предприемачество | Мотивация

MBN International: English Flag Bulgarian Flag

29 Members | ~1,500 Unique Visitors with ~3,500 Visits Last Month | Last Update: 26 Nov 2020 | Google PageRank 5 (PR5)

MBN: Най-четени

Най-новото в MBN

Блог » Лидерство

5 тренда за бъдещето ни, такова каквото отказваме да си го представим

|
<a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%F7%EE%E2%E5%F7%E5%F1%F2%E2%EE'>човечество</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%C7%E5%EC%FF%F2%E0'>Земята</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%F2%F0%E5%ED%E4'>тренд</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E1%E5%E7%F0%E0%E1%EE%F2%E8%F6%E0'>безработица</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%F0%E5%F1%F3%F0%F1%E8'>ресурси</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%F2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%E8'>технологии</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%F6%E5%ED%ED%EE%F1%F2%E8'>ценности</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%EA%EE%ED%EA%F3%F0%E5%ED%F6%E8%FF'>конкуренция</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%EE%EF%F2%E8%EC%E8%E7%FA%EC'>оптимизъм</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%CD%E8%EA+%D8%EE%EF%EE%E2'>Ник Шопов</a>

„Хюстън, имаме проблем.” И проблемите не са един или два, а много повече. Нито имам време, нито желание да се обосновавам икономически, но си мисля, че много хора биха се съгласили с мен – просто не са намерили подходящата платформа да го изкажат. Ако не се говори и действа в правилната посока, считам че човечеството е изправено пред социален, икономически и природен колапс още през следващите няколко поколения.

Безработицата не е временна криза, а бъдеща тенденция

Залисани в икономическата ситуация, свикнахме да си обясняваме всичко  (и да се извиняваме) с кризата. Не допускаме че, тя не е причина, а следствие. Свидетели сме на силно автоматизиране, компютъризиране и търсене на ефективност във всяка една индустрия. Всяка една работна позиция, която може да се алгоритмизира, може да се програмира. Всеки от вас, който се жалва, че всеки ден му се налага да прави едно и също на работа, може да е спокоен, че скоро няма да му се налага. Компютрите са по-надеждни, по-предвидими и по-бързи от хората и ще ги заместят много скоро, когато станат и по-евтини.  Скоро хората ще се делят на (1) такива, които се занимават в ИТ и управляват машините, (2) малцинство от тесни специалисти, които мануално следят отклонения в процесите и (3) мнозинство от ненужни на трудовия пазар, чиято икономическа функция се изразява в чисто потребителски краткосрочен хоризонт.

Ресурсно изцеждане на планетата

За покриване на силно завишените ни енергийни нужди започваме да дълбаем все по-дълбоко и по-дълбоко, да поемаме все повече рискове и да правим жертви с екологията. Милиарди долари се инвестират за проучвания на живот на Марс, докато планетата ни се третира като Low-Cost мотел. Петролът е на изчерпване. Възобновяемите енергийни източници не могат да задоволят високото търсене. Населението постоянно се увеличава, незастроената обработваема земя намалява, храната не достига. Не едно или две проучвания се опитват да насочат вниманието за изключителната роля на пчелите за биологичното равновесие - няма технология, която да замени техния труд.

Технологичното робство вече е почти реалност

Свикнали на удобството на технологиите, човечеството загърбва много от природно-вродените си функции и грижи. Ставаме абсолютно физически и психически зависими от машините около нас. Реално днес можете да поддържате биологическите си нужди без буквално да ставате от компютъра си – нужен ви е интернет, кредитна карта и телефон за доставки. Психологическата зависимост е потвърдена от много специалисти и се изразява в силно неспокойство и неориентираност, ако лаптопът няма батерия или останете офлайн. И малкото време, което не прекарвахме в мрежата, вече е погребано в джоба ни, където смарфонът трескаво очаква следващото app съобщение.

Пирамидална световна корпоративна йерархия

Миналата година работих в сферата на инвестициите, придобиванията и сливанията (М&A). Тенденциите през последните 10 години показваха изключително засилен тренд в областта. Иначе казано големите буквално смилат малките бизнеси. Получава се пирамидална корпоративна йерархия, при която големите увеличават пазарния си дял постоянно и започват да се конкурират единствено за отрасли, в които да оперират. Предприемаческите проекти вече се създават с ясната и конкретна цел да се продадат от 3 до 5 години след стартирането си. „Мечтата” да създадеш трайно корпоративно наследство, да „служиш на клиентите” и да „промениш света” бавно се превръща в наивна фикция от детските книжки. Много скоро целият световен потребителски пазар ще се управлява от не повече от 20-30 бранда.

Монетаризиране на човешката ценностна система

Тъй като всички медийни канали вече се контролират директно или индиректно от въпросните 20-30 корпорации ние съзнателно или несъзнателно се превръщаме в марионетки с изкривени и моделирани интереси. Ценностната система, философията, любовта, доброто у хората не са модерни, защото не са рентабилни. Големите на деня ще са власт и пари имащите. И тъй като валутите са конвертируеми, то и чисто културната национална идентичност ще остане някъде в миналото. Дори днес пресичайки за пореден път „мислените граници” в ЕС си давам сметка колко еднакво взе да става всичко.

Оптимизъм?

Статията не е плод на песимизъм или черногледство, а тъкмо обратното. Тя е вопъл на надежда, че споделяйки тези недоизказани истини (може би за пореден път) няма да влезем в страшната апатия на това какво ни очаква, а ще вземем нещата в свои ръце. Дано да се събудим преди да се превърнем в динозаврите на третото хилядолетие.

За контакт и обратна връзка към тази статия можете да се свържете директно с Ник Шопов през социалните мрежи, публикувани в авторската му визитка по-долу.