MBN News | The Independent Business Blogging Community

MBN Новините: Лидерство | Предприемачество | Мотивация

MBN International: English Flag Bulgarian Flag

29 Members | ~1,500 Unique Visitors with ~3,500 Visits Last Month | Last Update: 06 May 2021 | Google PageRank 5 (PR5)

MBN: Най-четени

Най-новото в MBN

Блог » Лидерство

Екипен мениджмънт – всички теории за екипното управление на едно място: Въведение

|
<a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%C5%EA%E8%EF%ED%EE+%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5'>Екипно управление</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E5%EA%E8%EF%E5%ED+%EC%E5%ED%E8%E4%E6%EC%FA%ED%F2'>екипен мениджмънт</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E5%EA%E8%EF'>екип</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/EDTF+%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5'>EDTF управление</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%F1%EA%E8+%EA%EE%ED%F6%E5%EF%F6%E8%E8'>управленски концепции</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%CD%E8%EA+%D8%EE%EF%EE%E2'>Ник Шопов</a>

За пръв път в българското виртуално пространство ще можете да намерите систематизирана и изчерпателна извадка за всички основни теории и концепции в мениджмънта (екипното управление). Подготовката за проекта отне на автора 6 месеца в проучване на 53 редакционни източника. Бяха разгледани 28 концепции за управление на екип и още толкова бяха филтрирани, тъй като касаят области, нехарактерни конкретни за управлението на човешкия ресурс. Спсиък ще намерите в секцията "Още по темата" в края на тази статия.

Тази кратка хронология ще ни помогне да заключим, че голяма част от направените през последните векове научни концепции не могат или трудно могат да бъдат приложени и днес. Причините за това могат да се търсят в няколко основни фактора:

(1) Промяна в социалната демография;
(2) Технологичния прогрес, иновациите и автоматизацията;
(3) Достъпност на информацията и образованието;
(4) Икономическата централизация и неравномерното глобално развитие;
(5) Преразпределяне на природните ресурси и реалокация на основните производствени географски местности (всяка със своите различия);
(6) Международните бизнес отношения и мултинационален бизнес;
(7) Поглед към новия вид жизнена среда: екологични опустошения, експлоатация на земята в неразвитите страни, глобалното самоунищожение;
(8) Нестабилната и бързо променяща се външна и вътрешна бизнес среда - повишената турболентност е новата икономическа нормалност, при която не може да се прогнозират бъдещи периоди;
(9) Появата на предприемачеството и МСП като основен двигател на световната икономика;
(10) Отворени трудови пазари и мобилност на работната ръка.

С настъпилите промени бизнес средата коренно се е променила от времето на проучванията и налага модернизация на старите схващания в унисон с днешната реалност.

С промяната в бизнес средата се промяна из основи и подхода към управлението – от строго теоретично базиран и прилаган „по книга” и строг контрол до максимално гъвкав, насърчаван от въображение и строг практицизъм, който да доведе със себе си постигането на резултати на всяка цена. Именно този преход от „теория” към „практика” прави голяма част от тези теории на практика неприложими в модерния бизнес, а в редките случаи когато такива опити се правят, те се оказват или твърде трудоемки, или недоразбрани от изпълнителите. Тенденцията е към силно опростяване на моделите и възможността те гъвкаво да се приспособяват към дадено управление. От тук следва и третия аргумент, който налага практическата разработка на настоящия труд – унификацията на моделите.

В рамките на тази разработка ще бъдат разгледани всички основни модели за екипно управление, максимално кратко и синтезирано, поради техния голям брой. Читателят ще разбере как различните модели на управление поставят различен нюанс в мениджърската теория, но рядко могат да се считат за пълни или всеобхватни. Настоящо предложения модел ще бъде като агрегатор, унификатор на старите теории, допълнени с модерните схващания за екипно управление. Той ще цели да обхване всички сфери на екипния мениджмънт като остави, разбира се, необходимите вратички за органично напасване в специфичните бизнес ниши.

В последната глава ще бъде представен и т.нар. EDTF Management (EDTF управление), продукт на автора Ник Шопов, целящ да създаде унифициран, практичен модел за управление на структури от различен вид и големина.

Статиите ще бъдат структурирани в полето „Още по темата” в края на тази статия. От уважение на към труда на автора моля да позовавате източника при цитиране за академични или работни цели.