MBN News | The Independent Business Blogging Community

MBN Новините: Лидерство | Предприемачество | Мотивация

MBN International: English Flag Bulgarian Flag

29 Members | ~1,500 Unique Visitors with ~3,500 Visits Last Month | Last Update: 13 Jun 2021 | Google PageRank 5 (PR5)

MBN: Най-четени

Най-новото в MBN

Блог » Лидерство

3. Класически административен модел (екипен мениджмънт – всички теории за екипното управление на едно място)

|
<a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%EA%EB%E0%F1%E8%F7%E5%F1%EA%E8+%E0%E4%EC%E8%ED%E8%F1%F2%F0%E0%F2%E8%E2%E5%ED+%EC%EE%E4%E5%EB'>класически административен модел</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E5%EA%E8%EF%ED%EE+%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5'>екипно управление</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E5%EA%E8%EF%E5%ED+%EC%E5%ED%E8%E4%E6%EC%FA%ED%F2'>екипен мениджмънт</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E5%EA%E8%EF'>екип</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/EDTF+%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5'>EDTF управление</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%CD%E8%EA+%D8%EE%EF%EE%E2'>Ник Шопов</a>

Класически административен модел (Administrative Model) в екипния мениджмънт - резюме от Ник Шопов.

Административният модел на управление се налага поради нуждата от практически поглед върху науката и създаването на моделна рамка за процесите, които мениджърът следва да има под предвид.

Основни характеристики на класическия административен модел

Хенри Файол определя следните основни функции на мениджмънта, които се превръщат и в основа на класическия административен модел:
- Планиране – мисия, визия, цели, стратегия, иновации, организационна структура, - администрация, план Б;
- Организиране;
- Ръководене;
- Координиране;
- Контрол.

С други думи основните функции в класическия административен модел следват логиката на рационалното човешко поведение. Те не могат да са различни, просто защото решенията са човешка дейност. Основните функции са универсални в смисъл, че могат да се проследят както в поведението на отделния център за вземане на решение (човек или групов орган), така и в поведението на организацията като цяло. От гледна точка на ефективността на мениджмънта е прието да се обособяват сфери, в които по формален път да се следи и направлява реализирането на тези основни функции, тъй като от тях зависи в най-голяма степен успеха на организацията. В класическия административен модел са застъпени следните основни функции:

- Техническа – производство;

- Търговска – покупки, продажби, размяна;

- Финансова – придобиване и управление на капитала;

- Сигурност – защита на собствеността и хората;

- Счетоводство – счетоводен баланс, запаси, статистика, ценообразуване;

- Управление – планиране, организиране, ръководене, координиране, контрол.

При планиране на екипната дейност се търси възможност за подбор на кадри, които да могат успешно да ръководят всяка от тези дейности. Функционалната специализация е водещ фактор в административния модел.

Бъдеща разработка

В последната глава ще бъде представен и т.нар. EDTF Management (EDTF управление), продукт на автора Ник Шопов, целящ да създаде унифициран, практичен модел за управление на структури от различен вид и големина.

Статиите ще бъдат структурирани в полето „Още по темата” в края на тази статия. От уважение на към труда на автора моля да позовавате източника при цитиране за академични или работни цели.