MBN News | The Independent Business Blogging Community

MBN Новините: Лидерство | Предприемачество | Мотивация

MBN International: English Flag Bulgarian Flag

29 Members | ~1,500 Unique Visitors with ~3,500 Visits Last Month | Last Update: 15 Jan 2021 | Google PageRank 5 (PR5)

MBN: Най-четени

Най-новото в MBN

Блог » Лидерство

4. POSDCORB модел (екипен мениджмънт – всички теории за екипното управление на едно място)

|
<a href='http://morningbiznews.com/bg/search/POSDCORB+%EC%EE%E4%E5%EB'>POSDCORB модел</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E5%EA%E8%EF%ED%EE+%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5'>екипно управление</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E5%EA%E8%EF%E5%ED+%EC%E5%ED%E8%E4%E6%EC%FA%ED%F2'>екипен мениджмънт</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E5%EA%E8%EF'>екип</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/EDTF+%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5'>EDTF управление</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%CD%E8%EA+%D8%EE%EF%EE%E2'>Ник Шопов</a>

POSDCORB модел в екипния мениджмънт - резюме от Ник Шопов.

POSDCORB моделът е изведен от Luther Gulick и е естественото продължение на търсенето към унификация на управленския модел и слагане на рамка на мениджърските дейности по отношение на човешкия ресурс. Той определя седем дейности, които изпълнителното тяло трябва да следва и да се увери, че протичат гладко, за да гарантира успеха на даден екип. Името на модела представлява акроним от първите букви на дейностите, които Gulick предлага като основополагащи:

- POSDCORB Планиране (Planning) – Планиране на работата на екипите за постигне на целта, определена от екипа;

- POSDCORB Организиране (Organization) – организиране на структура на работа и отчетност, така че работните единици на екипа са конкретно определени и координирани за постигане на зададените организационни цели;

- POSDCORB Набиране на персонал (Staffing) – обхваща нуждата от наемане и обучение на персонала, както и поддържането на добри и конкурентни условия на работа;

- POSDCORB Ръководене (Directing)– процесът на вземане на решения и превръщането им в конкретни задачи и инструкции от лидера на организацията спрямо наетия персонал;

- POSDCORB Координиране (Coordinating)– изпълняване на функцията на намиране и управление на взаимовръзката между определени задачи;

- POSDCORB Отчитане (Reporting)– рапортуване до висшето ръководство на организацията и съответно ръководене на процеса на обратна връзка на всички нива на организацията посредством записи, проучвания и инспекции;

- POSDCORB Бюджетиране (Budgeting) – управление на процеса на фискално планиране, счетоводство и контрол на лично, екипно и висше ръководно ниво.

Основателят на теорията твърди, че тези функции най-добре и органично обединяват функциите, които всеки управник изпълнява в една организация. Служителите, съответно, се възприемат като чисто изпълнители на менуджърските решения.

Бъдеща разработка

В последната глава ще бъде представен и т.нар. EDTF Management (EDTF управление), продукт на автора Ник Шопов, целящ да създаде унифициран, практичен модел за управление на структури от различен вид и големина.

Статиите ще бъдат структурирани в полето „Още по темата” в края на тази статия. От уважение на към труда на автора моля да позовавате източника при цитиране за академични или работни цели.