MBN News | The Independent Business Blogging Community

MBN Новините: Лидерство | Предприемачество | Мотивация

MBN International: English Flag Bulgarian Flag

29 Members | ~1,500 Unique Visitors with ~3,500 Visits Last Month | Last Update: 13 Jun 2021 | Google PageRank 5 (PR5)

MBN: Най-четени

Най-новото в MBN

Блог » Лидерство

5. Класически американски модел (екипен мениджмънт – всички теории за екипното управление на едно място)

|
<a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%EA%EB%E0%F1%E8%F7%E5%F1%EA%E8+%E0%EC%E5%F0%E8%EA%E0%ED%F1%EA%E8+%EC%EE%E4%E5%EB'>класически американски модел</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E5%EA%E8%EF%ED%EE+%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5'>екипно управление</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E5%EA%E8%EF%E5%ED+%EC%E5%ED%E8%E4%E6%EC%FA%ED%F2'>екипен мениджмънт</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E5%EA%E8%EF'>екип</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/EDTF+%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5'>EDTF управление</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%CD%E8%EA+%D8%EE%EF%EE%E2'>Ник Шопов</a>

Класически американски модел (Classic American Management) в екипния мениджмънт - резюме от Ник Шопов.

В трудовете си „Управление на предприятието"  и „Основи на научното управление" Taylor обобщава практическите методи за научно управление като призовава администрацията да поеме организаторската дейност, а на работника да се възлагат само изпълнителни функции. Този подход е познат като класически американски модел. В основата на американския модел е максимата „Подходящия човек на подходящото място" и „високата заплата осигурява поевтиняване на продукцията". Съвременният (професионален) американски мениджмънт започва, условно казано, в средата на века, за да се превърне в основен инструмент за функционирането, успеха и оцеляването на фирмите.

Характерни черти на класическия американски модел:

- управление чрез ценности, а не чрез цели;
- ефективността процъфтява чрез честност и почтеност;
- хората се стремят към съвършенство, предразположени са за работа и очакват признание;
- отношението между шефа и подчинените е демократично и последните питаят любов и уважение към него;
- нова роля на организацията;
- сътрудничеството във формалната организация на звената.

Класическият американски модел бива подложен на сериозни критики и непрестанно еволюира до познатата ни днес действителност.

Бъдеща разработка

В последната глава ще бъде представен и т.нар. EDTF Management (EDTF управление), продукт на автора Ник Шопов, целящ да създаде унифициран, практичен модел за управление на структури от различен вид и големина.

Статиите ще бъдат структурирани в полето „Още по темата” в края на тази статия. От уважение на към труда на автора моля да позовавате източника при цитиране за академични или работни цели.