MBN News | The Independent Business Blogging Community

MBN Новините: Лидерство | Предприемачество | Мотивация

MBN International: English Flag Bulgarian Flag

29 Members | ~1,500 Unique Visitors with ~3,500 Visits Last Month | Last Update: 06 May 2021 | Google PageRank 5 (PR5)

MBN: Най-четени

Най-новото в MBN

Блог » Лидерство

6. "U" модел (екипен мениджмънт – всички теории за екипното управление на едно място)

|
<a href='http://morningbiznews.com/bg/search/U+%EC%EE%E4%E5%EB'>U модел</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E5%EA%E8%EF%ED%EE+%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5'>екипно управление</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E5%EA%E8%EF%E5%ED+%EC%E5%ED%E8%E4%E6%EC%FA%ED%F2'>екипен мениджмънт</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E5%EA%E8%EF'>екип</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/EDTF+%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5'>EDTF управление</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%CD%E8%EA+%D8%EE%EF%EE%E2'>Ник Шопов</a>

„U” модел (Managerial Theory “U”) в екипния мениджмънт - резюме от Ник Шопов.

Основни характеристики:

Теорията за “U” модела е изведена от Otto Scharmer и следва логиката на рационализиране на бизнеса и същевременно оценявайки социалната атмосфера и психология на служителите, движеща машина на бизнеса в средата на миналия век. Основната визия в U модела е, че „начина, по който се отнасяме към дадена ситуация определя по какъв начин ситуацията ще се развие”. Ученият предлага психологична рамка, която да се използва от ръководните лидери при управлението на организациите. Тази рамка включва:

Слушането в “U” модела – Слушането е с основополагаща роля в тази теория – слушането към другите и вслушването в собствените нужди. Правилното слушане предполага създаване и поддържане на среда, в която всеки може да бъде чут и по този начин да допринесе за общите цели и развитието на организацията;

Наблюдението в “U” модела – Търсене на достатъчно капацитет да се потисне вътрешната преценка и първично отхвърляне на дадена идея и да се даде шанс за по-дълбоко вникване в дадена ситуация или проблем;

Чувстването в “U” модела – Превръщане на пасивния процес в активен, чрез създаване на лична визия за нещата. Постигане на хармония между сърце, ум и воля за промяна;

Прилагането в настоящето в “U” модела – Изграждане на визия за възможните последствия и въздействия на изпълнение на желанията в бъдещето;

Кристализиране в “U” модела – Наличието на ключови личности, които споделят общите цели и им се отдават, повличат със себе си вълна от положителна енергия, която спомага за локализирането на нови възможности, човешки потенциал и ресурси;

Създаването на прототип в “U” модела – Създаване се подходяща среда за практическа реализация на иновацията чрез „обучение с правене”. За целта скептиците трябва да повярват в идеята с единството от сърце, дух и съзнание;

Изпълнението в “U” модела – Теорията споделя разбирането, че организациите трябва да реализират на практика потенциала си, базиран на правилните изпълнители, които да поведат със себе си и нови последователи и ангажирана бизнес среда.

По същество тази концепция задава основите на модерния “Brainstorming” – генерирането на идеи, като следва на психологично ниво нуждата от освобождаване от стереотипи и канализиране на положителна енергия в правилна посока.

Бъдеща разработка

В последната глава ще бъде представен и т.нар. EDTF Management (EDTF управление), продукт на автора Ник Шопов, целящ да създаде унифициран, практичен модел за управление на структури от различен вид и големина.

Статиите ще бъдат структурирани в полето „Още по темата” в края на тази статия. От уважение на към труда на автора моля да позовавате източника при цитиране за академични или работни цели.