MBN News | The Independent Business Blogging Community

MBN Новините: Лидерство | Предприемачество | Мотивация

MBN International: English Flag Bulgarian Flag

29 Members | ~1,500 Unique Visitors with ~3,500 Visits Last Month | Last Update: 15 Jan 2021 | Google PageRank 5 (PR5)

MBN: Най-четени

Най-новото в MBN

Блог » Лидерство

7. "X" и "Y" модел (екипен мениджмънт – всички теории за екипното управление на едно място)

|
<a href='http://morningbiznews.com/bg/search/X+%EC%EE%E4%E5%EB'>X модел</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/Y+%EC%EE%E4%E5%EB'>Y модел</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E5%EA%E8%EF%ED%EE+%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5'>екипно управление</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E5%EA%E8%EF%E5%ED+%EC%E5%ED%E8%E4%E6%EC%FA%ED%F2'>екипен мениджмънт</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E5%EA%E8%EF'>екип</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/EDTF+%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5'>EDTF управление</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%CD%E8%EA+%D8%EE%EF%EE%E2'>Ник Шопов</a>

„X” and "Y" модел (Managerial Theory “X” and "Y") в екипния мениджмънт - резюме от Ник Шопов.

“X” и “Y” модела са теории за човешката мотивация създадени и развити от McGregor през 60-те години в продължение на класическия американски модел и оценявайки възможността на служителите да се адаптират към „U” модела. Теориите се използват в управлението на човешките ресурси, организационното поведение, организационната комуникация и развитие. Те описват две много различни нагласи към мотивацията на работната сила. McGregor смята, че екипите следват единия от двата подхода.

"X" модел ("X" служител)

Теорията на “Х” модела, която много мениджъри практикуват, предполага, че на работниците е присъща мързеливостта и биха избегнали работата, ако могат. На тях им е вътрешно присъщо да не харесват работата. Поради това работниците се нуждаят от близко управление и добра система за контрол. Работникът на „Х” модела е пасивен.

"Y" модел ("Y" служител)

Теория за “Y” модела  предполага, че работниците са амбициозни и самомотивиращи се. Те се самоконтролират до постигане на поставените цели. Вярва се, че членовете на екипа се наслаждават на своите душевни и физически задължения. Да работят за тях е толкова естествено, колкото и да се забавляват. Те притежават способността за творческо решаване на проблемите, но талантите им са недоизползвани в повечето организации. Ако им се дадат правилните условия, според поддръжниците на „Х” модела, хората ще се научат да приемат отговорност. Мениджърът е отговорен единствено за осигуряване на нормална среда за работа и координиране на дейностите. Y работникът е активен и способен сам да взема важни решения и да управлява успешно своята работа.

По своето същество „X” модела и „Y” модела представляват две крайности при схващането за проактивността на персонала. Успешното имплементиране на двата модела следва идеята за намирането на златна среда.

Бъдеща разработка

В последната глава ще бъде представен и т.нар. EDTF Management (EDTF управление), продукт на автора Ник Шопов, целящ да създаде унифициран, практичен модел за управление на структури от различен вид и големина.

Статиите ще бъдат структурирани в полето „Още по темата” в края на тази статия. От уважение на към труда на автора моля да позовавате източника при цитиране за академични или работни цели.