MBN News | The Independent Business Blogging Community

MBN Новините: Лидерство | Предприемачество | Мотивация

MBN International: English Flag Bulgarian Flag

29 Members | ~1,500 Unique Visitors with ~3,500 Visits Last Month | Last Update: 06 May 2021 | Google PageRank 5 (PR5)

MBN: Най-четени

Най-новото в MBN

Блог » Лидерство

9. "Хошин Канри" модел (екипен мениджмънт – всички теории за екипното управление на едно място)

|
<a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%D5%EE%F8%E8%ED+%EC%EE%E4%E5%EB'>Хошин модел</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E5%EA%E8%EF%ED%EE+%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5'>екипно управление</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E5%EA%E8%EF%E5%ED+%EC%E5%ED%E8%E4%E6%EC%FA%ED%F2'>екипен мениджмънт</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E5%EA%E8%EF'>екип</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/EDTF+%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5'>EDTF управление</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%CD%E8%EA+%D8%EE%EF%EE%E2'>Ник Шопов</a>

Моделът "Хошин Канри" (Hoshin Kanri Management) в екипния мениджмънт - резюме от Ник Шопов.

Към края на 60-те години на ХХ век, на база опита на компаниите  Toyota, Komatsu и други,  биват формулирани основните понятия на мениджмънта “Хошин”. След  бързото си разпространение методът става основополагащ и в развитието на Кайзен системите за пълно качество (Total Quality Control – TQC).

Управлението по модела "Хошин" обединява дейността на хората, работещи в една организация, така че тя да  може да достигне своите основни цели и бързо да реагира на променящата се външна среда. Той въвлича активно всички мениджъри в годишен цикъл на планиране на дейността на организацията, осигурявайки от една страна всеобщо участие и от друга - точно регулиране при постигане на зададените цели.

Основни задачи в модела „Хошин”

- Обединяване на всички сътрудници на организацията в стремеж за достигане на основните цели

- Обединяване и координация на усилия и ресурси за реализиране на всички видове изпълнявани задания (от ежедневна работа до работа за достигане на крупни пробиви);

- Бързо и ефективно привеждане целите и дейността на организацията в съответствие с изискванията на външната среда.

Графично теорията може да бъде представена чрез следната фигура:

MBN-KoshinKanri

(Графика - Asenevtsi)

Бъдеща разработка

В последната глава ще бъде представен и т.нар. EDTF Management (EDTF управление), продукт на автора Ник Шопов, целящ да създаде унифициран, практичен модел за управление на структури от различен вид и големина.

Статиите ще бъдат структурирани в полето „Още по темата” в края на тази статия. От уважение на към труда на автора моля да позовавате източника при цитиране за академични или работни цели.