MBN News | The Independent Business Blogging Community

MBN Новините: Лидерство | Предприемачество | Мотивация

MBN International: English Flag Bulgarian Flag

29 Members | ~1,500 Unique Visitors with ~3,500 Visits Last Month | Last Update: 15 Jan 2021 | Google PageRank 5 (PR5)

MBN: Най-четени

Най-новото в MBN

Блог » Лидерство

10. Модел на „Рибната кост” на Ишикава (екипен мениджмънт – всички теории за екипното управление на едно място)

|
<a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%EC%EE%E4%E5%EB+%ED%E0+%D0%E8%E1%ED%E0%F2%E0+%CA%EE%F1%F2'>модел на Рибната Кост</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%C8%F8%E8%EA%E0%E2%E0'>Ишикава</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E5%EA%E8%EF%ED%EE+%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5'>екипно управление</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E5%EA%E8%EF%E5%ED+%EC%E5%ED%E8%E4%E6%EC%FA%ED%F2'>екипен мениджмънт</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E5%EA%E8%EF'>екип</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/EDTF+%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5'>EDTF управление</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%CD%E8%EA+%D8%EE%EF%EE%E2'>Ник Шопов</a>

Модел на „Рибната кост” на Ишикава (Ishikawa Fishbone Diagram Management) в екипния мениджмънт - резюме от Ник Шопов.

Диаграмата на рибната кост (още позната като причинно следствения модел на Ишикава) е разработка на японеца Ishikawa. Простичко казано тя представлява диаграма, която изобразява следствията от действия при управлението и работата на организацията. Името си носи от характерната си структура, наподобяваща рибена кост:

MBN-Ishikawa

Теорията разпространява схващането, че мениджърската длъжност се състои в причинно следствения анализ и търсенето на подобрения на базата на прагматичен анализ. По този начин се извеждат основните връзки вътре в организацията и могат да се проследят корените на създаден проблем или подобри дадена услуга чрез внедряването на иновации в проблемни зони. Не на последно място този подход е ключов при определянето на ненужните, натоварващи елементи в даден екип или организация.

Причинно следствен анализ в модела на "Рибната кост" на Ишикава

Отделните клони на причинно следствения анализ могат да варират силно според вида на организацията, т.е. допуска се, че причините за дадено събитие могат да варират силно според дейностите, които се извършват. Основните са както следва:
- Производствена индустрия – процеси, оборудване, хора, материали, околна среда, управленски подход;
-  Администрация или обслужващ сектор – цена, промоция, хора, процеси, локация, процедури, характеристики на продукта, фирмена политика;
-  Обслужващ сектор – хора, умения, системи, доставчици, обкръжаваща външна среда.

Прилежение на модела на "Рибната кост" на Ишикава

Прилагането на този модел до голяма степен се базира на проактивността на изпълнителните кадри, които да идентифициран корените на даден проблем и в оглед на това тази теория до голяма степен е приложима при профил на човешкия ресурс, доближаващ се до моделите Y или Z.

В действителност човешкият ресурс се явява общо звено в модела на рибната кост независимо от избраната индустрия. Приложението му набира скорост при решаване на междуличностни проблеми, както и при търсене на корена на (липсата на) резултати при екипната работа. За целта често се  прилага системата „Five Why’s” (от англ. “Петте защо-та”) (Ries, 2011), според която чрез последователното задаване на въпроса „защо” се намира причинно-следствената връзка за възникването на даден проблем или пък добра практика.

Бъдеща разработка

В последната глава ще бъде представен и т.нар. EDTF Management (EDTF управление), продукт на автора Ник Шопов, целящ да създаде унифициран, практичен модел за управление на структури от различен вид и големина.

Статиите ще бъдат структурирани в полето „Още по темата” в края на тази статия. От уважение на към труда на автора моля да позовавате източника при цитиране за академични или работни цели.