MBN News | The Independent Business Blogging Community

MBN Новините: Лидерство | Предприемачество | Мотивация

MBN International: English Flag Bulgarian Flag

29 Members | ~1,500 Unique Visitors with ~3,500 Visits Last Month | Last Update: 15 Jan 2021 | Google PageRank 5 (PR5)

MBN: Най-четени

Най-новото в MBN

Блог » Лидерство

11. Японски „Кайзен” модел (екипен мениджмънт – всички теории за екипното управление на едно място)

|
<a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%CA%E0%E9%E7%E5%ED+%EC%EE%E4%E5%EB'>Кайзен модел</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%C4%E5%EC%E8%ED%E3'>Деминг</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E5%EA%E8%EF%ED%EE+%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5'>екипно управление</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E5%EA%E8%EF%E5%ED+%EC%E5%ED%E8%E4%E6%EC%FA%ED%F2'>екипен мениджмънт</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E5%EA%E8%EF'>екип</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/EDTF+%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5'>EDTF управление</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%CD%E8%EA+%D8%EE%EF%EE%E2'>Ник Шопов</a>

Японски „Кайзен” модел (Kaizen Management) в екипния мениджмънт - резюме от Ник Шопов.

Посланието на философията на KAIZEN е, че не трябва да изминава ден без някакво подобрение в екипа. Философията KAIZEN означава „усъвършенстване” (Kai - „промяна” и  Zen - „по-добро”). KAIZEN  е философия в мениджмънта, развита в Япония през 30-те години на миналия век и приложена на практика от Toyota в известната й производствена система Toyota Production System (Цветков).

Основни концепции в Кайзен модела за екипен мениджмънт

1. Кайзен качество - клиентът може да бъде или удовлетворен или не от качеството на продуктите или  услугите на една компания. Следователно тя трябва  да предлага високо качество, и то още от самото начало. Екипът е основен отговорник за следенето на качеството и предотвратяването на проблеми;

2. Кайзен познаване на пазара - Всички  в  компанията  трябва да са напълно наясно с очакванията на клиентите относно качеството, цената и сроковете на доставка, както и с прогнозите за развитието на произвежданите от предприятието продукти;

3. Кайзен отношение към клиента - не се приема производство или доставка на нискокачествена продукция, прилага се дългосрочна грижа за клиента от всеки член на екипа;

4. Използва се „колелото на Деминг” за гаранция на процес, който обезпечава качеството


MBN-Demming


5. Кайзен качество на персонала – прилага се ясното разбиране, че най-голямото богатство на всяка компания е персонала й, за когото се решават проблеми като обучение, квалификация, условия на работа,  работа в екип, отговорност, самоконтрол, комуникации, лоялност и др.;

6. Кайзен яснота на фактите - при  KAIZEN за  всяко  действие  в  предприятието  е необходимо да има пълна точност и коректност на фактите. Уточнява се точно какво, къде, как. Липсват неясни послания, тъй като всичко е детерминирано и оповестено при появата им. Всеки член на екипа разполага с целия набор от факти, които са му нужни за качественото изпълнение на поставените му задачи;

7. Кайзен хоризонтален мениджмънт - за  да  се  избегнат „островчетата на отдела” (всеки със своя собствена цел и понякога действащ дори срещу интересите на другите отдели) все повече компании предприемат стъпки срещу матричната организация и се насочват към линейно функционалната структура на фирмата.

8. Кайзен процесно-ориентирано мислене - този начин на мислене не отчита резултата като единствен критерий. Оценяват се също персоналните усилия, дисциплина, участието в по-нататъшна квалификация и много други аспекти, които са мярка за персоналната обвързаност с целия работен процес;

9. Внедряване на GEMBA - GEMBA  е  мястото,  където  се извършва работата, където се реализират производствените разходи, където колелото PDCA ще се завърти, когато се появят проблеми и където и когато ще се вземат решения. Ролята на персонала в GEMBA е да помага  във вземането и провеждането на решения, а не да казва какво да се прави. Това се постига чрез  работа в екип, циклите на качеството, кутиите за предложения и т.н.;

10. Кайзен прозрачен  мениджмънт - процесът   на   непрекъснато   усъвършенстване изисква всички участващи да бъдат адекватно и еднакво информирани. Информацията трябва да бъде „видима” за всички сътрудници чрез поставени на видно място плакати, включващи резултатите на компанията или на нейно звено, резултатите на качеството и сигурността и фазите, реализацията и др.

Българска разработка (Георгиев & Чобаняева, 1998) обвързва качеството директно с иновациите. Схемата е представена на следващата фигура:

 

Бъдеща разработка

В последната глава ще бъде представен и т.нар. EDTF Management (EDTF управление), продукт на автора Ник Шопов, целящ да създаде унифициран, практичен модел за управление на структури от различен вид и големина.

Статиите ще бъдат структурирани в полето „Още по темата” в края на тази статия. От уважение на към труда на автора моля да позовавате източника при цитиране за академични или работни цели.