MBN News | The Independent Business Blogging Community

MBN Новините: Лидерство | Предприемачество | Мотивация

MBN International: English Flag Bulgarian Flag

29 Members | ~1,500 Unique Visitors with ~3,500 Visits Last Month | Last Update: 15 Jan 2021 | Google PageRank 5 (PR5)

MBN: Най-четени

Най-новото в MBN

Блог » Лидерство

12. 7S модел на МакКинзи (екипен мениджмънт – всички теории за екипното управление на едно място)

|
<a href='http://morningbiznews.com/bg/search/7S+%EC%EE%E4%E5%EB'>7S модел</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%CC%E0%EA%CA%E8%ED%E7%E8'>МакКинзи</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E5%EA%E8%EF%ED%EE+%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5'>екипно управление</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E5%EA%E8%EF%E5%ED+%EC%E5%ED%E8%E4%E6%EC%FA%ED%F2'>екипен мениджмънт</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E5%EA%E8%EF'>екип</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/EDTF+%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5'>EDTF управление</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%CD%E8%EA+%D8%EE%EF%EE%E2'>Ник Шопов</a>

„7S” модел на МакКинзи („7S” Model by McKinsey) в екипния мениджмънт - резюме от Ник Шопов.

“7S” моделът е изведен от МакКинзи и представлява Value Based Management (мениджмънт, базиран на ценностите), който описва по какъв начин може да се организира една организация по холистичен и ефективен начин. “7S” е акроним от 7-те принципа на този модел, чиито английски наименования започват с “S” (Vector Study, 2012):

7S МакКинзи

Елементи на 7S модела на МакКинзи

- 7S модел - Споделени ценности (Shared values) – това е свързващият елемент в теорията на МакКинзи. Тази брънка цели да демонстрира причината, поради която организацията и екипът съществуват и в какво вярват членовете му, какво ги обединява;

- 7S модел - Стратегия (Strategy) – План по какъв начин да се разпределят екипните ресурси във времето, така че да се постигнат желаните цели с наличния човешки и ресурсен потенциал, с който екипът разполага;

- 7S модел - Структура (Structure) – Описва се начина, по който различните организационни единици си взаимодействат една с друга – централизирано, функционално, матрично, в мрежа и т.н.;

- 7S модел - Система (System) – Процедурите, процесите и рутинните действия, които описват организацията и начина, по която тя изпълнява дейността си – финансови системи, информационни системи, развитие на човешкия ресурс и т.н.;

- 7S модел - Персонал (Staff) – брой и тип работници в организацията и екипите в частност;

- 7S модел - Стил (Style) – Вътрешно фирмена култура и начина, по който мениджмънта преследва организационните цели;

- 7S модел - Умение (Skill) – Ключови компетенции на персонала и функционални възможности и потенциал за изпълнение на задълженията.

В рамките на цялостната взаимовръзка между отделните елементи може да се заключи, че горните три в схемата са т.нар. „твърди ядра”, а долните три са „меки ядра” на организацията. Поради връзката между тях промяна в коя да е система може да доведе до промяна и в цялостната функционалност на системата.

Бъдеща разработка

В последната глава ще бъде представен и т.нар. EDTF Management (EDTF управление), продукт на автора Ник Шопов, целящ да създаде унифициран, практичен модел за управление на структури от различен вид и големина.

Статиите ще бъдат структурирани в полето „Още по темата” в края на тази статия. От уважение на към труда на автора моля да позовавате източника при цитиране за академични или работни цели.