MBN News | The Independent Business Blogging Community

MBN Новините: Лидерство | Предприемачество | Мотивация

MBN International: English Flag Bulgarian Flag

29 Members | ~1,500 Unique Visitors with ~3,500 Visits Last Month | Last Update: 15 Jan 2021 | Google PageRank 5 (PR5)

MBN: Най-четени

Най-новото в MBN

Блог » Лидерство

13. “CMM” модел (екипен мениджмънт – всички теории за екипното управление на едно място)

|
<a href='http://morningbiznews.com/bg/search/CMM+%EC%EE%E4%E5%EB+%E5%EA%E8%EF%ED%EE+%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5'>CMM модел екипно управление</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E5%EA%E8%EF%E5%ED+%EC%E5%ED%E8%E4%E6%EC%FA%ED%F2'>екипен мениджмънт</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E5%EA%E8%EF'>екип</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/EDTF+%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5'>EDTF управление</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%CD%E8%EA+%D8%EE%EF%EE%E2'>Ник Шопов</a>

“CMM” модел (CMM – Capability Maturity Model) в екипния мениджмънт - резюме от Ник Шопов.

Първата версия на модела CMM е разработена в периода 1984 до 1987 г.  от Watts Humphrey в Института по програмна инженерия  (Software Engineering Institute, SEI). В следващите години са разработени няколко различни модела CMM, които през 2000 г. са обединени в един интегриран модел CMMI ("I" означава "Integrated"). Моделът представя жизнения цикъл на екипите и организациите и начина, по който следва да се търси въздействие в системите им според цикъла, през който преминават. Нивата на зрялост според теорията са  (Vector Study, 2012):

(1) CMM модел - Начално ниво (Initial) – процесите са хаотични, различни за всяко действие, липсва стандартизация и дефиниции; членовете на екипите до голяма степен действат интуитивно и независимо един от други и от лидера си;

(2) CMM модел - Повторно ниво (Repeatable) – съществуват основни процеси на взаимодействие и организация и съществува младо изградена дисциплинарна система за придържане към установените практики;

(3) CMM модел - Дефинирано ниво (Defined) – всички процеси са дефинирани, документирани, стандартизирани и интегрирани едни в други в рамките на холистичната структура; членовете на екипите са запознати и обучени да работят според предложената от ръководството система;

(4) CMM модел - Управляеми ниво (Managed) – процесите са измерими и се подава своевременна информация до управата на организацията, която може да ги анализира и зададе тон за промяна; екипите разполагат с установена система за промяна (change management system), която им позволява достатъчно бърза адаптация към променящата се вътрешна и външна среда;

(5) CMM модел - Оптимизирано ниво (Optimizing) – прилага се продължителен процес на подобрение на процесите на базата на измерима обратна връзка, технологии и пилотни иновации от членовете на екипите.

Методът се развива динамично и дори в наше дни намира широко приложение особено в информационните технологии, където се изграждат инструменти, които да се внедрят при софтуерни проекти на различно ниво от своето развитие.

Бъдеща разработка

В последната глава ще бъде представен и т.нар. EDTF Management (EDTF управление), продукт на автора Ник Шопов, целящ да създаде унифициран, практичен модел за управление на структури от различен вид и големина.

Статиите ще бъдат структурирани в полето „Още по темата” в края на тази статия. От уважение на към труда на автора моля да позовавате източника при цитиране за академични или работни цели.