MBN News | The Independent Business Blogging Community

MBN Новините: Лидерство | Предприемачество | Мотивация

MBN International: English Flag Bulgarian Flag

29 Members | ~1,500 Unique Visitors with ~3,500 Visits Last Month | Last Update: 13 Jun 2021 | Google PageRank 5 (PR5)

MBN: Най-четени

Най-новото в MBN

Блог » Лидерство

14. Модел на Грeйнър за зрялостта (екипен мениджмънт – всички теории за екипното управление на едно място)

|
<a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%C3%F0%E0%E9%ED%E5%F0'>Грайнер</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E7%F0%FF%EB%EE%F1%F2'>зрялост</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E5%EA%E8%EF%E5%ED+%EC%E5%ED%E8%E4%E6%EC%FA%ED%F2'>екипен мениджмънт</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E5%EA%E8%EF'>екип</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/EDTF+%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5'>EDTF управление</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%CD%E8%EA+%D8%EE%EF%EE%E2'>Ник Шопов</a>

Модел на Грeйнър за зрялостта (Greiner Growth Curve Model) в екипния мениджмънт - резюме от Ник Шопов.

През 1972г. Greiner публикува свой труд, където разглежда жизнения цикъл на организациите и моделите за управление на човешкия ресурс (Asenevtsi)

Основни параметри в модела на Грейнер за зрялостта

  • Възраст на организацията и екипните структури;
  • Размер на организацията и екипните структури;
  • Етапи на еволюция;
  • Етапи на революция;
  • Темпове на ръст на отрасъла.

Грейнер определя пет еволюционни етапа на развитие (зрялост) – продължителни периоди на растеж. В рамките на всеки от тях липсват големи промени, а преминаването в следващ етап е в резултат на революции в организацията, предизвикана от съответна криза и осъзната нужда от промяна. Неговата теория е представена в табличен вид на следващата фигура:

Бъдеща разработка

В последната глава ще бъде представен и т.нар. EDTF Management (EDTF управление), продукт на автора Ник Шопов, целящ да създаде унифициран, практичен модел за управление на структури от различен вид и големина.

Статиите ще бъдат структурирани в полето „Още по темата” в края на тази статия. От уважение на към труда на автора моля да позовавате източника при цитиране за академични или работни цели.