MBN News | The Independent Business Blogging Community

MBN Новините: Лидерство | Предприемачество | Мотивация

MBN International: English Flag Bulgarian Flag

29 Members | ~1,500 Unique Visitors with ~3,500 Visits Last Month | Last Update: 13 Jun 2021 | Google PageRank 5 (PR5)

MBN: Най-четени

Най-новото в MBN

Блог » Лидерство

15. Модел на Кларксън за заинтересованите страни (екипен мениджмънт – всички теории за екипното управление на едно място)

|
<a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%CA%EB%E0%F0%EA%F1%FA%ED'>Кларксън</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E7%E0%E8%ED%F2%E5%F0%E5%F1%EE%E2%E0%ED%E8+%EB%E8%F6%E0'>заинтересовани лица</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E5%EA%E8%EF%E5%ED+%EC%E5%ED%E8%E4%E6%EC%FA%ED%F2'>екипен мениджмънт</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E5%EA%E8%EF'>екип</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/EDTF+%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5'>EDTF управление</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%CD%E8%EA+%D8%EE%EF%EE%E2'>Ник Шопов</a>

Модел на Кларксън за заинтересованите страни (Clarkson Steakholder Model) в екипния мениджмънт - резюме от Ник Шопов.

Моделът на  Кларксън за заинтересованите лица се развива между 1993 и 1998г. и поставя акцент в управлението върху интереса на инвеститорите. Неговата теория се заключва в седем принципа. Тези принципи могат да се разглеждат и като ранно учение за същността на бизнес администрацията и корпоративната идентичност.

Седемте принципа на Clarkson за заинтересованите лица

Първи принцип на Кларксън - Мениджърите трябва да признават и активно да следят за интересите на легитимните заинтересовани лица и следва да имат под предвид техните интереси при вземане на управленските си решения;

Втори принцип на Кларксън - Мениджърите трябва да се вслушват и отворено да комуникират със заинтересованите лица съответно техните притеснения и обратна връзка, както и рисковете, които те са понесли с участието си в организацията;

Трети принцип на Кларксън - Мениджърите следва да приемат процеси и поведенчески модели, които са чувствителни към притесненията и възможностите на всяко заинтересовани лице;

Четвърти принцип на Кларксън - Мениджърите трябва да признаят взаимовръзката между усилията и отплатата при заинтересованите лица и следва да се опитат да разпределят по честен начин облагите и тежестта на корпоративната активност, взимайки под предвид съответно поетия от тях риск и уязвимост;

Пети принцип на Кларксън - Мениджърите трябва да работят наравно и с други корпоративни единици, както публични, така и частни, за да се уверят, че корпоративния риск е сведен до минимум, а там където не може да бъде избегнат – подходящо компенсиран;

Шести принцип на Кларксън - Мениджърите следва да избягват всякакви действия, които биха застрашили човешките права (напр. правото на живот) или да пораждат действия, които биха били недопустими за заинтересованите лица;

Седми принцип на Кларксън - Мениджърите следва да разберат потенциалната точка на конфликт между (а) своята собствена роля като корпоративно заинтересовани лица и (б) своята морална и правна отговорност към другите заинтересовани лица, като следва да адресират всички възникнали проблеми отворено, с подходяща отчетна дейност, а където е необходимо да използват и независим посредник.

Бъдеща разработка

В последната глава ще бъде представен и т.нар. EDTF Management (EDTF управление), продукт на автора Ник Шопов, целящ да създаде унифициран, практичен модел за управление на структури от различен вид и големина.

Статиите ще бъдат структурирани в полето „Още по темата” в края на тази статия. От уважение на към труда на автора моля да позовавате източника при цитиране за академични или работни цели.