MBN News | The Independent Business Blogging Community

MBN Новините: Лидерство | Предприемачество | Мотивация

MBN International: English Flag Bulgarian Flag

29 Members | ~1,500 Unique Visitors with ~3,500 Visits Last Month | Last Update: 13 Jun 2021 | Google PageRank 5 (PR5)

MBN: Най-четени

Най-новото в MBN

Блог » Лидерство

16. Модел на човешкото ядро (екипен мениджмънт – всички теории за екипното управление на едно място)

|
<a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%F7%EE%E2%E5%F8%EA%EE+%FF%E4%F0%EE'>човешко ядро</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E5%EA%E8%EF%E5%ED+%EC%E5%ED%E8%E4%E6%EC%FA%ED%F2'>екипен мениджмънт</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E5%EA%E8%EF'>екип</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/EDTF+%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5'>EDTF управление</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%CD%E8%EA+%D8%EE%EF%EE%E2'>Ник Шопов</a>

Модел на човешкото ядро (Core Group Model) в екипния мениджмънт - резюме от Ник Шопов.

Моделът на човешкото ядро смело отхвърля корпоративно заинтересованите лица и клиентите като най-важните елементи в дадена организация и поставя в центъра им група хора, които имат личен интерес от прогреса на организацията – ядрото на организацията (Core Group). Art Kleiner, създател на теорията,  заявява, че тази група хора са често управниците и слага сериозен акцент върху тяхната роля за  енергията и посоката, в която организацията се развива (Vector Study, 2012). Този модел ражда, обаче, условия за сериозна експлоатация и авторитаризъм в управлението и е подложен на убийствена критика. Така се стига до доста елегантно решение – разгърнатите ядра.

Интеграция на модела на човешкото ядро

Разгърнатото ядро реално цели да привлече колкото се може по-голям брой от служителите в организацията и да ги обедини около обща идея, т.е. да създаде екип от лидери като всеки от тях вижда собствената си роля, значение и лична мотивация за успеха на екипа. За целта са предложени четири стъпки за интеграцията на разширеното ядро:

  • План за разпределение на корпоративни акции сред служителите;
  • Финансово обучение;
  • Въвеждане на нейерархично вземане на решенията;
  • Разбираеми и адаптирани тренировъчни програми (финансови и стратегически);

Бъдеща разработка-EDTF Management

В последната глава ще бъде представен и т.нар. EDTF Management (EDTF управление), продукт на автора Ник Шопов, целящ да създаде унифициран, практичен модел за управление на структури от различен вид и големина.

Статиите ще бъдат структурирани в полето „Още по темата” в края на тази статия. От уважение на към труда на автора моля да позовавате източника при цитиране за академични или работни цели.