MBN News | The Independent Business Blogging Community

MBN Новините: Стажове | Работа | Стипендии | Събития

MBN International: English Flag Bulgarian Flag

29 Members | ~1,500 Unique Visitors with ~3,500 Visits Last Month | Last Update: 18 Aug 2019 | Google PageRank 5 (PR5)

MBN: Най-четени

Най-новото в MBN

Кариери

GLOW... empowering women

|
<a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%EC%EB%E0%E4%E5%E6%EA%E8+%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%E8'>младежки организации</a>

Какво е Glow?

GLOW (Girls Leading Our World) е организация целяща да развие потенциала у младите хора.  Принципът на управление „от младежи за младежи“ дава възможност ясно да се определят нуждите и интересите на подрастващото поколение, въз основата на които се изготвят различни проекти и кампании.

Предходни кампании:

Някои от предходните кампании са:  „Заедно можем да променим света“ и „Аз държа на себе си!“. Тези проекти целят да популяризират и развият доброволчеството сред младите хора в България, като движеща сила за подобряване качеството на живот в общността и личностното развитие.

Glow Academy

Освен това организацията предоставя възможност на млади момичета между 14-18 години да участват в едноседмичен образователен курс под наименованието GLOW Academy. Лидерската академия „Глоу“ се провежда изцяло на английски език, като момичетата придобиват нови знания и умения, или усъвършенстват вече придобити такива чрез семинари за екипна работа, лидерство, планиране, разработка и реализиране на кампании, публични  презентации и още много други.

За повече информация,  разгледайте сайта на организацията: http://www.bgglow.com/index.php/bg/leadership-academy-glow-2/about-the-academy