MBN News | The Independent Business Blogging Community

MBN Новините: Лидерство | Предприемачество | Мотивация

MBN International: English Flag Bulgarian Flag

29 Members | ~1,500 Unique Visitors with ~3,500 Visits Last Month | Last Update: 18 Aug 2019 | Google PageRank 5 (PR5)

MBN: Най-четени

Най-новото в MBN

Блог » Лидерство

Диалог или монолог – това е въпросът

|
<a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E8%E7%EA%F3%F8%E5%ED%E8%E5'>изкушение</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%F1%F2%F0%E5%EC%E5%E6'>стремеж</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%F5%E0%F0%EC%EE%ED%E8%FF'>хармония</a>

 

 

- Здравей! Какво чувстваш в момента, в който се предаде?

- Аз съм безчувствен...

- Само така ти се струва..

- Аз съм твоята съвест и те преследвам навсякъде. Защо не сме единни? Аз съм твоята интуиция, защо ме пренебрегваш?

- Били сме заедно винаги и казваше, че ме обичаш, докато гледаше замечтано в безкрая.. Но какво се случи всъщност? Аз и ти сме пак далеч. Преследвам те, но не мога да те догоня...Ставаш и падаш, предаваш се и пак идваш при мен... съвземаш се и после пак по стария начин... Но докога? Общуваш със съмненията, с изкушенията, а с мен не. Само когато страдаш съм ти полезна, защото намираш упора в мен... А после ме забравяш.

- А какво би направил, ако изобщо ме нямаше? Как щеше да намираш утеха в пиршествата, водещи до падение? Аз съм живият живот, който не забелязваш, най-красивата истина у теб.

Когато ни боли

- Помня как толкова силно се бореше за мен, а после с опарени криле слизаше на пошлата земя. Ти си моят безумен Икар . Къде си, за да се опиташ да ме грабнеш пак? Май не ти е отредено да стигнеш слънцето и най-възвишеното в този живот.

- Понякога се засичаме в мислите си.. Май вече не вярваш в силата ми, но  тогава в какво ти остава да вярваш? Аз съм пътят към теб, идеята за по-добър живот  и промяната.

- Когато ме изтриеш от живота си, ще разбереш колко беден ще останеш.

- Щастлив ли си всеки ден да се разминаваш по улиците с киборги, продукт на маркетинговия холокост, който всеки ден погубва душите ни. Но почакай какво става с теб?

 

Когато изкушението ни/го/ме обладае

 

-Ох, стига съм мислил толкова.. Искам нея, после искам теб, после другата и третата и тази и онази. Побеснявам, не мога да се спра..Уморих се, изкушенията ме обсебиха, а след това ме хвърлиха в бесния водовъртеж към морската бездна. Давя се, потъвам и не знам какво ще стане по-нататък, но определено няма изход. Къде си? Какво стана с теб? Искам пак да мисля за спасение, а теб те няма..

Как погубваме само хармонията

-Ти не ме искаше, защото ме имаше. Добре, но сега какво? Ще те оставят ли съмненията, изкушенията, хилядите грешки?

- Аз не те заслужавам, нямам спасение, нямам интуиция, нямам нищо, за което си струва да се боря.

- Сега пак страдаш и търсиш спасение, търсиш мен. Ще бъдеш ли поне веднъж достатъчно силен, за да ме приемеш и да не ме предадеш. Все се разминаваш с мен, а съм ти толкова нужна.

Присъщият му/ни/ми стремеж към новото и истински святото

- Един ден, когато намериш куража да се върнеш при мен, заедно ще продължим нататък към момента, в който ще яхнем мечтата си и ще полетим към новите загадки на мисълта. Един ден ще удържиш на тираничния сблъсък на събитията около теб, в които ние ще сме главните герои за един по-добър свят.

- Аз и ти – аз твоята съдба според вярата, копнежите и силата. Само те могат да те задържат в руслото на борбата. Ти ще си погубеният с най-много пъти разбивано сърце и аз ще съм тази, която ще те води напред.

- Затова страдай! Бъди все такъв  - измъчвай се от съмнения, от несправедливости, от несполуки. Аз ще те поведа и ще те прочистя, ще те накарам да надделееш.

- За да съм достатъчно силен в този свят, трябва да се сблъсквам с цялата пошлост и коварство. Ще ги преборя като ги гледам и се отвращавам от тях, мислейки как да ги победя. Ще си мисля какъв ще стана след тях, колко щастлив ще бъда.. но не сега, а после...

- Благодаря ти, че ме прие... Сега сме едно цяло и мислим еднакво... В един прекрасен ден ще надделеем, не си сам, чуваш ли, не си сам...

...и накрая движението по окръжност

 - Какво, кой всъщност си ти? Защо не се разкараш?... аз нямам нужда от теб, така ми е добре...