MBN News | The Independent Business Blogging Community

MBN Новините: Лидерство | Предприемачество | Мотивация

MBN International: English Flag Bulgarian Flag

29 Members | ~1,500 Unique Visitors with ~3,500 Visits Last Month | Last Update: 15 Jan 2021 | Google PageRank 5 (PR5)

MBN: Най-четени

Най-новото в MBN

Блог » Лидерство

18. Принципите на Емерсон (екипен мениджмънт – всички теории за екипното управление на едно място)

|
<a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%C5%EC%E5%F0%F1%EE%ED'>Емерсон</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%EF%F0%E8%ED%F6%E8%EF%E8'>принципи</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E5%F4%E5%EA%F2%E8%E2%ED%EE%F1%F2'>ефективност</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E5%EA%E8%EF%E5%ED+%EC%E5%ED%E8%E4%E6%EC%FA%ED%F2'>екипен мениджмънт</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E5%EA%E8%EF'>екип</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/EDTF+%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5'>EDTF управление</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%CD%E8%EA+%D8%EE%EF%EE%E2'>Ник Шопов</a>

Принципите на Емерсон (Emerson’s 12 Principles of Efficiency)  в екипния мениджмънт - резюме от Ник Шопов.

Емерсън говори за Ефективността като цяло в промишлеността, транспорта, държавното управление, домашното стопанство. В последствие разсъжденията му са успешно приложени в екипната дейност. Той пръв изгражда единна методика за определяне на ефективността на всяка целесъобразна човешка дейност, внасяйки две понятия – производителност и ефективност. В своя труд „Дванадесетте принципа на производителността” той дефинира и 12 принципа на ефективността, които стават основополагащи в неговата теория и намират приложение в бъдещата развойна дейност в науката.

Дванадесетте принципа на Emerson са следните (Vector Study, 2012):

 • Принцип на Емерсон #1: Точно поставени цели и идеали;
 • Принцип на Емерсон #2: Здрав разум;
 • Принцип на Емерсон #3: Компетентна консултация - при решаване на сложни проблеми задължително се привличат специалисти в екипа;
 • Принцип на Емерсoн #4: Дисциплина - най-важните регулатори са правилата на екипната дейност;
 • Принцип на Емерсoн #5: Справедливо отношение към персонала - условията на труд да бъдат нормализирани и в полза на работника;
 • Принцип на Емерсoн #6: Бърз, сигурен, пълен, точен и постоянен отчет - целта е да се предоставя информация, която да подлежи на анализ и оптимизация;
 • Принцип на Емерсoн #7: Диспечиране - всяка дейност, във всеки екип, трябва да се планира и регулира (до голяма степен това схващане оформя и модерното разбиране за делегиране в екипа);
 • Принцип на Емерсон #8: Норми и разписания - изработване на рационални норми чрез хронометраж, за разкриване на недостатъците на производителността и намаляване на разходите на време и ресурси;
 • Принцип на Емерсон #9: Нормализиране на условията - това е свързано с време, ресурси, а от там и с производителността;
 • Принцип на Емерсон #10: Нормиране на операциите - това е част от общият процес на планиране дейността в екипите;
 • Принцип на Емерсон #11: Написани стандартни инструкции - всичко грижливо да се документира;
 • Принцип на Емерсон #12: Възнаграждение на производителността - предварително да се определят точни трудови еквиваленти.

Бъдеща разработка-EDTF Management

В последната глава ще бъде представен и т.нар. EDTF Management (EDTF управление), продукт на автора Ник Шопов, целящ да създаде унифициран, практичен модел за управление на структури от различен вид и големина.

Статиите ще бъдат структурирани в полето „Още по темата” в края на тази статия. Моля да позовавате източника при цитиране за академични или работни цели.