MBN News | The Independent Business Blogging Community

MBN Новините: Лидерство | Предприемачество | Мотивация

MBN International: English Flag Bulgarian Flag

29 Members | ~1,500 Unique Visitors with ~3,500 Visits Last Month | Last Update: 15 Jan 2021 | Google PageRank 5 (PR5)

MBN: Най-четени

Най-новото в MBN

Блог » Лидерство

19. Теория на активния лидер (екипен мениджмънт – всички теории за екипното управление на едно място)

|
<a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%EB%E8%E4%E5%F0'>лидер</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%F2%E5%EE%F0%E8%FF'>теория</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%EC%E5%ED%E8%E4%E6%EC%FA%ED%F2'>мениджмънт</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E5%EA%E8%EF'>екип</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/EDTF+%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5'>EDTF управление</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%CD%E8%EA+%D8%EE%EF%EE%E2'>Ник Шопов</a>

Теория на активния лидер (Action Centred Leadership)  в екипния мениджмънт - резюме от Ник Шопов.

Концепцията за активния лидер е дете на гуруто в управлението John Adair. Теорията се базира на три взаимно преплитащи се кръга на дейност на управниците:

(1) Решаване на задачи;
(2) Изграждане на екип;
(3) Развиване на индивидуалности.

Според Adair чрез прилагането на съзнателни усилия за действие в рамките на тези три кръга организацията възпитава у своите служители лидерство, което теоретично неминуемо ще повиши резултатите в екипа.

Всяка една област е допълнително разбита до конкретни опростени задачи, които да се следват с цел постигане на желания ефект. Такива са (Vector Study, 2012):

(1) Решаване на задачи – определяне на задачата, определяне на наличните ресурси, планиране, делегиране, определяне на критерий за качество, контрол, придържане към крайните срокове, отчетност до висшето ръководство, оценка на прогреса и действия според резултатите;

(2) Изграждане на екип – изграждане и комуникиране на приемливи норми за стандарт на работата, изграждане и комуникиране на приемливи норми за етика, поддържане на дисциплина и фокус, проактивно разрешаване на конфликти, окуражаване на екипния дух, мотивиране на екипа, разпределяне на лидерски роли сред екипа, изграждане на ефективна комуникация в екипа;

(3) Развитие на индивидуалности – разбиране на хората – техните сили, слабости, личностни характеристики и нужди, подкрепа и помощ за хората, възнаграждаване на старанието и добрата работа, идентифициране на индивидуалната нужда от обучение, окуражаване и развитие на личната креативност, свобода и авторитет.

Макар и на практика лидерите на организацията да се намират само в един или два от трите кръга моделът помага добре да се самоопредели мястото и степента на развитие на лидерските качества у даден управник, а от там и да провокира неговата емпатия и възможност да събуди най-доброто от екипа си.

Бъдеща разработка-EDTF Management

В последната глава ще бъде представен и т.нар. EDTF Management (EDTF управление), продукт на автора Ник Шопов, целящ да създаде унифициран, практичен модел за управление на структури от различен вид и големина.

Статиите ще бъдат структурирани в полето „Още по темата” в края на тази статия. Моля да позовавате източника при цитиране за академични или работни цели.