MBN News | The Independent Business Blogging Community

MBN Новините: Лидерство | Предприемачество | Мотивация

MBN International: English Flag Bulgarian Flag

29 Members | ~1,500 Unique Visitors with ~3,500 Visits Last Month | Last Update: 27 Oct 2020 | Google PageRank 5 (PR5)

MBN: Най-четени

Най-новото в MBN

Блог » Лидерство

20. Международно управление на Хофстед (екипен мениджмънт – всички теории за екипното управление на едно място)

|
<a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%D5%EE%F4%F1%F2%E5%E4'>Хофстед</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%F2%E5%EE%F0%E8%FF'>теория</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%EC%E5%ED%E8%E4%E6%EC%FA%ED%F2'>мениджмънт</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E5%EA%E8%EF'>екип</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/EDTF+%F3%EF%F0%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5'>EDTF управление</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%CD%E8%EA+%D8%EE%EF%EE%E2'>Ник Шопов</a>

Международно управление на Хофстед (Cultural Dimensions of Hofstede) - резюме от Ник Шопов.

Докато работи за IBM между 1968г. и 1978г., Хофстед предприема мащабно проучване на трудовите ценности в 53 страни, където компанията има офиси, включващо около 116 000 служители. Тогава той забелязва, че има корелация в отговорите по някои теми от въпросниците. Чрез изследване на корелациите и използване на факторен анализ, той открил независимите измерения на културите.

Петте културни измерения на Хофстед са (Минков, 2007):

(1) Властово различие  - Power Distance (PDI) – оценява се степента, до която властта в обществото приема и се отнася към нямащите власт, т.е. измерва социалното неравенство в обществата;

(2) Индивидуалност срещу колективизъм - Individualism versus collectivism (IDV) – извършва се оценка на общественото разбиране, че човек следва да се грижи само за себе си и директните си роднини (т.е. индивидуализма) или е налице силно развита социално-групова среда, в която „ние” измества трайно „аз” (колективизъм);

(3) Патриархат и матриархат - Masculinity versus femininity (MAS) – измерва половата неравноправност в обществата, а в по-широк контекст се разглежда и като оценка на тенденцията в средата да въздига на пиедестал героизма, постиженията и задоволеността на материалните първични нужди (белег за мъжественост) от една страна или позива към междуличностните отношения, скромността, грижата за слабите и възпитанието (белег за женствеността);

(4) Отношение към несигурността - Uncertainty avoidance (UAI) – индексът измерва до каква степен обществото се чувства некомфортно при несигурност и респективно е склонно да рискува при определен градус на неопределеност;

(5) Дългосрочна и краткосрочна визия - Long-term versus short-term orientation (LTO) – индексът се фокусира върху търсенето на обществото към дългосрочни (стойностни) цели или краткосрочни цели, базирани на абсолютната истина. В по-широк контекст се разглежда и адаптивността на тези общества към промените.

Хофстед добавя и шесто културно различие, което, обаче, все още не е добре проучено:

(6) Задоволеност и ограничение - Indulgence versus Restraint (IVR) – Индексът се фокусира върху традициите на обществата да задоволят достъпно нуждите си и съответно да си доставят удоволствие (задоволеност) и от друга страна обществата, които са строго контролирани и подтиснати от правни или социални норми (ограничение).

Уникалността на теорията идва от нейното практическо приложение при междукултурен бизнес и диалог. На сайта на професора може в реално време и безплатно да се видят изследванията по страни и да се извърши сравнение на различните индекси. Неговият труд има важно значение при подходите за сформиране на международен екип или управлението на такъв.

Бъдеща разработка-EDTF Management

В последната глава ще бъде представен и т.нар. EDTF Management (EDTF управление), продукт на автора Ник Шопов, целящ да създаде унифициран, практичен модел за управление на структури от различен вид и големина.

Статиите ще бъдат структурирани в полето „Още по темата” в края на тази статия. Моля да позовавате източника при цитиране за академични или работни цели.