MBN News | The Independent Business Blogging Community

MBN Новините: Бази от данни | Business Intelligence | BigData

MBN International: English Flag Bulgarian Flag

29 Members | ~1,500 Unique Visitors with ~3,500 Visits Last Month | Last Update: 15 Jan 2021 | Google PageRank 5 (PR5)

MBN: Най-четени

Най-новото в MBN

Блог » Business Intelligence (BI)

Ник Шопов: „Какво е склад за данни (Data Warehouse) – същност и характеристики на DWH”

|
<a href='http://morningbiznews.com/bg/search/BI'>BI</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/DWH'>DWH</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%F1%EA%EB%E0%E4+%E7%E0+%E4%E0%ED%ED%E8'>склад за данни</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%CD%E8%EA+%D8%EE%EF%EE%E2'>Ник Шопов</a>

В продължение на статията за нуждата от Business Intelligence в България ще дефинирам един от фундаменталните термини в бранша, а именно „Склад за данни” (Data Warehouse). Каква е разликата между база от данни и склад за данни?

Тази и следващите публикации на BI тематика целят да запознаят широката неспециализирана общественост в България с някои основни положения. Ако сте професионално ангажиран в сферата или търсите контакти в нея, заповядайте в LinkedIn групата @ Business Intelligence in Bulgaria.

Склад за данни (DWH) – същност

Склад за данни (DWH) наричаме  обобщена инфраструктура на бази от данни, използвана с цел интеграцията на данни от различни източници (различни бази от данни), постигане на стандартизиран изглед на информацията и нейния анализ.

По простичко казано складът за данни (DWH) събира данните от различните бази от данни (вкл. като data dump за различни периоди), анализира я и й предава значение.

Склад за данни (DWH) – основни характеристики

Складовете за данни (DWH) могат да се характеризират с няколко типични качества, които директно произтичат от представената вече дефиниция за DWH. Такива са:

Интегритет - Складът за данни събира данни от (често) всички операционни приложения в организацията и се грижи тези данни да са консистентни (съвместими).

Постоянство във времето – Данните в склада никога не се презаписват или изтриват. След като веднъж са попаднали в склада, данните стават статични и достъпни за четене. Всички промени върху тези данни се записват чрез определени техники и могат да бъдат отразени при бъдещо достъпване и анализ на данните.

Тематично ориентиране – Складовете за данни обобщават данни, които са организирани около една основна тема или обект и имат връзка помежду си. Дадена организация може да поддържа и повече от един склад за данни, за да се удовлетвори това изискване.

В следващата публикация ще разгледаме какви са ползите и приложението на складовете от данни (DWH). Абонирайте се тук: Business Intelligence-BI (RSS). Ще се радвам и да обменим бизнес визитките си в LinkedIn: Ник Шопов