MBN News | The Independent Business Blogging Community

MBN Новините: Бази от данни | Business Intelligence | BigData

MBN International: English Flag Bulgarian Flag

29 Members | ~1,500 Unique Visitors with ~3,500 Visits Last Month | Last Update: 27 Oct 2020 | Google PageRank 5 (PR5)

MBN: Най-четени

Най-новото в MBN

Блог » Business Intelligence (BI)

Ник Шопов: „Защо ни e нужен склад за данни (Data Warehouse)?”

|
<a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%D1%EA%EB%E0%E4+%E7%E0+%E4%E0%ED%ED%E8'>Склад за данни</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/DWH'>DWH</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%CF%EE%EB%E7%E0'>Полза</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%D5%E5%F2%E5%F0%EE%E3%E5%ED%ED%EE%F1%F2'>Хетерогенност</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%C8%F1%F2%EE%F0%E8%FF'>История</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%CA%EE%ED%F1%E8%F1%F2%E5%ED%F2%ED%EE%F1%F2'>Консистентност</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%CF%F0%EE%E8%E7%E2%EE%E4%E8%F2%E5%EB%ED%EE%F1%F2'>Производителност</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%CD%E8%EA+%D8%EE%EF%EE%E2'>Ник Шопов</a>

Вече знаем какво е склад за данни, но каква полза можем да извлечем от него и какво му е отредило основополагащо място в Business Intelligence (BI) индустрията? Следващите редове ще отговорят на този въпрос.

Тази и следващите публикации на BI тематика целят да запознаят широката неспециализирана общественост в България с някои основни положения. Ако сте професионално ангажиран в сферата или търсите контакти в нея, заповядайте в LinkedIn групата @ Business Intelligence in Bulgaria.

Складовете за данни решават някои ключови проблеми в интеграцията, обработката, съхраняването и визуализирането на данните, които релационните бази от данни не могат да посрещнат. От тук идват и основната полза от използването им

Складът за данни (DWH) в полза на хетерогонността на данните

Хетерогонност на данните се дефинира като „нееднородност на данните”. Складовете за данни обединяват данни от много на брой източници (и/или отдели бази от данни, чиято природа може съществено да се различава). Складовете за данни уеднаквяват входящите данни и по този начин улесняват достъпа до там през клиентски приложения.

Складът за данни (DWH) в полза на историята на промените

По дефиниция един склад за данни съхранява голям на брой записи за даден обект, които са разхвърляни във времето. Този период може да варира според нуждите на организацията, но във всеки случай е достатъчно голям, за да има достатъчно аналитичен материал. Складовете за данни не изтриват записи, т.е. пазят пълна история за даден обект. В следваща статия ще се запознаете по-подробно за техниките, които са приложени и които можете да приложите дори и вие в ежедневието си.

Складът за данни (DWH) в полза на консистентността на данните

Представете си, че отдел продажби във Вашата организация поддържа Excel-ски документ, в който вписва всеки клиент и срещу името му удостоверява и от коя държава е той, напр. “Bulgaria”. ERP системата ви за обработка на фактури, обаче, използва номенклатура „BG” за същия този клиент. При обединяване на записите от тези два източника в склада за данни следва да се наложат правила за консистентност на данните, така че складът за данни да зададе „единната истина” за тези записи и да предотврати грешни отчети, които вземат само “Bulgaria” или само „BG”, когато искате справка за продажбите си от страната.

Складът за данни (DWH)  в полза на високата производителност

Архитектурата на склада за данни често съществено се различава от тази на релационна база от данни, явяваща се като един от многото източници на данни. Предвидени са основно три особености на работата с DWH: (1) складът за данни предполага работа със значително повече данни от релационната база; (2) служи основно за анализ на данните, а не за четене и запис; (3) достъпът до склада за данни се извършва значително по-рядко, отколкото при релационна база, към която се изпраща заявка при всяко действие на фронт-енд потребител.  От тук следва и по-различния дизайн на самия склад за данни, така че да отговори на тези нови потребности и гарантира по-висока производителност на работа.

Складът за данни (DWH) в полза на изкарването на отчети

BI Reporting –a е лицето на Business Intelligence-a за пред крайните ползватели на BI системите. Зад отчета остават едни многостенни аналитични кубове, поддържани от складовете за данни, които правят възможно полидименсиалната обработка на милиони записи в рамките на секунди. Подобни комплексни заявки в една обикновена релационна база от данни биха отнели неприемливо дълъг период време или просто биха довели до пренатоварване и отказ на сървъра.

В следващата публикация ще разгледаме кои са основните работни позиции в BI сферата и ще отворим за дискусия дали бихте желали да работили в тази сфера. През това време можете да се абонирате се (RSS) тук: Business Intelligence-BI, а ще се радвам и да обменим бизнес визитките си: Ник Шопов