MBN News | The Independent Business Blogging Community

MBN Новините: Бази от данни | Business Intelligence | BigData

MBN International: English Flag Bulgarian Flag

29 Members | ~1,500 Unique Visitors with ~3,500 Visits Last Month | Last Update: 27 Oct 2020 | Google PageRank 5 (PR5)

MBN: Най-четени

Най-новото в MBN

Блог » Business Intelligence (BI)

Ник Шопов: „Работни позиции в Business Intelligence (BI) индустрията”

|
<a href='http://morningbiznews.com/bg/search/BI'>BI</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%F0%E0%E1%EE%F2%E0'>работа</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%EF%EE%E7%E8%F6%E8%FF'>позиция</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E0%F0%F5%E8%F2%E5%EA%F2'>архитект</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E0%ED%E0%EB%E8%E7%E0%F2%EE%F0'>анализатор</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%EC%E5%F2%E0%E4%E0%F2%E0'>метадата</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB'>контрол</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%E0%E4%EC%E8%ED%E8%F1%F2%F0%E0%F2%EE%F0'>администратор</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/ETL'>ETL</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/DWH'>DWH</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/QA'>QA</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%CD%E8%EA+%D8%EE%EF%EE%E2'>Ник Шопов</a>

Веднъж почувствали удоволствието да държите цялото знание от данни в дадена индустрия и бизнес остава и да изберете позицията, която най-много би паснала на уменията и интересите ви. А организациите, които тепърва следва да имплементират Business Intelligence системите, следва да се поинтересуват от какви BI професионалисти да сформират екипите си.

Тази и следващите публикации на BI тематика целят да запознаят широката неспециализирана общественост в България с някои основни положения. Ако сте професионално ангажиран в сферата или търсите контакти в нея, заповядайте в LinkedIn групата @ Business Intelligence in Bulgaria.

1. Проектен архитект (Solution architect) 

Архитектът следва да представи пълен поглед за развитието на проекта във всеки нов процес и субпроцес. Най-често това е най-опитният човек в екипа и неговата роля е в първоначалното планиране на решението.

2. Бизнес анализатор (Business analyst) 

Бизнес анализаторът е основния човек за контакт с бизнес клиента, той познава в детайли специфичната бизнес ниша и служи като медиатор между бизнеса и техническите лица.

3. Архитект на базата от данни (Data architect / Data Modeller)

Отговорен за изграждането на модела на базата от данни и нейната оптимизация в съответствие с нуждите, документирани от бизнес анализатора

4. Метадата специалист (Metadata Specialist)

Отговорен за мета датата по проекта, извеждане на описателна документация за изграждане на приложението.

5. Специалист по качество на данните (Data Quality specialist)

Специалистът по качество на данните е отговорен да осигури консистентността на данните в базата (и/или склада за данни)

6. Системен администратор (System / Server administrator)

Осигурява системната среда, работната мрежа и сървърите.

7. Администратор на базата от данни (Database administrator)

Отговорен за работоспособността, производителността и поддръжката на базата от данни (и/или склада за данни)

8. ETL Разработчик (Data integration ETL Developer)

Отговорен за интеграцията на данните между базите от данни и склада за данни

9. Front-End разработчик на отчети (Reporting developer)

Отговорен за анализа на информацията от склада за данни и нейното представяне под формата на отчети за крайните клиенти (ползватели) на BI приложението. 

10.  Качествен контрол (Quality assurance analyst)

Отговорен за създаването и изпълнението на тестови задачи, които следва да валидират, че отчетите, изведени от Reporting Developer-а са коректни по отношение на визуализираните данни и спецификацията на бизнес анализатора. 

Според големината на проекта той може да бъде ръководен от един проектен мениджър или да се добави ниво на среден мениджмънт, което да управлява няколко служителя от всяка от гореизброените групи.

Можете да се абонирате се (RSS) тук: Business Intelligence-BI, а ще се радвам и да обменим бизнес визитките си в LinkedIn: Ник Шопов