MBN News | The Independent Business Blogging Community

MBN Новините: Бази от данни | Business Intelligence | BigData

MBN International: English Flag Bulgarian Flag

29 Members | ~1,500 Unique Visitors with ~3,500 Visits Last Month | Last Update: 27 Oct 2020 | Google PageRank 5 (PR5)

MBN: Най-четени

Най-новото в MBN

Блог » Business Intelligence (BI)

Какво всъщност е BigData? | Ник Шопов

|
<a href='http://morningbiznews.com/bg/search/BigData'>BigData</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/BI'>BI</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%CD%E8%EA'>Ник</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%D8%EE%EF%EE%E2'>Шопов</a>

В информационния мениджмънт BigData е един от термините, които привлича особено голямо внимание напоследък (над 2млрд резултата в Google). Бивш колега в маркетинговия отдел на една голяма за българските стандарти фирма ми сподели, че вече използват BigData. Лично това мен ме изненада, та като задълбахме леко в темата се оказа, че неговото разбиране за BigData е доста далеч от истината.

Та какво е BigData?

BigData в BI средите наричаме особено големите потоци от неструктурирани данни, които се записват и обработват за целите на Business Intelligence (BI) индустрията.

Тези данни се характеризират с 3 характерни особености:
- висока честота на опресняване
- голямо разнообразие на източници и тип на данните
- изключително висок обем информация

Основните източници на BigData са следните:
- хартиени архиви, които се сканират и обработват
- различни системни файлове от всякакъв вид
- различни компютърни приложения, които работят в стелт режим
- социална мрежи
- публични уеб източници
- сензори за движение и сродните им
- машинни логове и др.

Hadoop позволява сървърното разпределяне на тези огромни масиви и съответно тяхната обработка до значеща за потребителя информация. Така например Facebook учи за вас от всеки един статус, който публикувате. Интересно, нали?

BigData смърт

Българският пазар все още е доста малък за подобни технологии, но това не ги прави по-малко любопитни. Ако проявявате интерес, добавете ме в Google+ или хвърлете поглед на nickshopov.com, ще се радвам да споделяме полезна информация в областта.