MBN News | The Independent Business Blogging Community

MBN Новините: Стажове | Работа | Стипендии | Събития

MBN International: English Flag Bulgarian Flag

29 Members | ~1,500 Unique Visitors with ~3,500 Visits Last Month | Last Update: 20 Sep 2018 | Google PageRank 5 (PR5)

MBN: Най-четени

Най-новото в MBN

Кариери

Лидерският курс за младежки работници и младежки лидери в Австрия

|
<a href='http://morningbiznews.com/bg/search/Ruckenwind'>Ruckenwind</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/Momentum'>Momentum</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%C1%FA%E4%E5%F9%E5+%F1%E5%E3%E0'>Бъдеще сега</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%C0%E2%F1%F2%F0%E8%FF'>Австрия</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/%F0%E0%E7%E2%E8%F2%E8%E5'>развитие</a>, <a href='http://morningbiznews.com/bg/search/ABLE'>ABLE</a>

Бъдеще сега (като част от Национален младежки форум в България), заедно със своите партньори от мрежите Ruckenwind и Momentum, реализира стратегия за създаване на екип от млади хора от цяла България за включването им в международна мрежа за младежки работници и лидери от цяла Европа и света. Част от реализацията е и лидерският курс за младежки работници и младежки лидери в Австрия в края на месец октомври, на които искаме да Ви поканим за участие.

Ако искате да опитате нещо ново и развиете своят професионализъм и компетенции, не трябва да пропускате този невероятен курс. Бъдеще сега има желание да влага и развива капацитет в екип от младежи, които да станат част от екип от младежки работници за работа на местно, национално и международно ниво. В тази връзка се обръщайте към Бъдеще сега с мотивация за включване в този екип и в обучителния курс в Австрия на: home@gudevica.org

Това е нов курс на обучение за младежки работници, младежки лидери се очаква да бъде смесица от професионалисти и доброволци. Темата е професионализма в международната младежка работа, като целта е да се обменят опит и да се разработят най-добрите практики и високи професионални стандарти за водещи на групи от млади хора на международните борси.

Курсът ще се проведе в Инсбрук, Австрия с продължителност 7 дни. Ще поканим 24 участници (на възраст 21 +) от Австрия, Великобритания, България, Грузия, Украйна и Молдова.

Дейностите ще включват презентации от участниците, групови дискусии, практически упражнения и симулационни упражнения, предназначени да тестват знания и обучение на практика в контролирана, но реалистична среда. От участниците се изисква висока степен на участие и не-дидактически знания. Разбира се, когато всички са заедно, включително и организаторите, може да се очаква да се учат и да се развиват. Това ще доведе до създаване на съгласуван набор от професионални стандарти, които участниците и техните организации, включително за себе си, ще се приемат в своите работни практики и ежедневна работа.

Участниците ще станат членове на постоянно нарастващата ни международна мрежа, чрез която те ще получат по-големи възможности за разработване на проекти за обмен в собствените си страни или да водят групи за нас, така че прилагането на практика на това, което са научили в курса.

Ние вярваме, че този курс ще допринесе за цялостната ефективност и високи стандарти на програма "Младежта в действие". Ако тя е успешна, ние възнамеряваме да създадем работеща мрежа на регулярна основа, ако е възможно в партньорство с националните агенции в цяла Европа.

С нашите приятели и колеги на MOMENTUM ние предлагаме следното:

Място: Инсбрук, Kinderfreundehaus, Австрия
Дата: 20-ти октомври пристигане, 27 октомври заминаване от Инсбрук

Брой на участниците:
Бъдеще сега България - 3
Momentum - Англия - 3
Младежки център Zirl / CUBIC - Австрия - 6
APD - Германия - 4
Център на Партньорство за развитие Грузия - 2
Centrul Tоnărului Журналист DIN - Молдова - 2
Академия на украинския младежки - Украйна - 4

Моля, свържете се в срок от 2-ри октомври с нас, за да резервираме пътуването Ви до Австрия.

Теодор Василев, 

+359 887 558476

Съобщението е разпространено след вътрешна имейл кореспонденция в ABLE - Асоциацията на българските лидери и предприемачи.