MBN News | The Independent Business Blogging Community

MBN News: The Independent Business Blogging Community

MBN International: English Flag Bulgarian Flag

29 Members | ~1,500 Unique Visitors with ~3,500 Visits Last Month | Last Update: 13 Jun 2021 | Google PageRank 5 (PR5)

MBN Most Popular

MBN Latest

Nick Shopov

5-класически-американски-модел-екипен-мениджмънт-всички-теории-за-екипното-управление-на-едно-място

5. Класически американски модел (екипен мениджмънт – всички теории за екипното управление на едно място)

Category: Leadership | |

Класически американски модел (Classic American Management) в екипния мениджмънт - резюме от Ник Шопов. В трудовете си „Управление на предприятието"  и „Основи на научното управление" Taylor обобщава практическите методи за научно управление като призовава...Read more


да-метнеш-раницата-на-гърба-и-с-дружка-под-ръка-да-обиколиш-света

Да метнеш раницата на гърба и с дружка под ръка да обиколиш света!

Category: Leadership | |

Имам си една мечта – да метна раницата на гърба и с дружка под ръка да обиколя света... Този увод звучи като изваден от някоя детска книжка, дори се заформи и романтична рима. Истината е, че и започна някак си така романтично още през 2005г, когато на 18 години за пръв път излязох от България. От...Read more


4-posdcorb-модел-екипен-мениджмънт-всички-теории-за-екипното-управление-на-едно-място

4. POSDCORB модел (екипен мениджмънт – всички теории за екипното управление на едно място)

Category: Leadership | |

POSDCORB модел в екипния мениджмънт - резюме от Ник Шопов. POSDCORB моделът е изведен от Luther Gulick и е естественото продължение на търсенето към унификация на управленския модел и слагане на рамка на мениджърските дейности по отношение на човешкия ресурс. Той определя седем дейности, които...Read more


нещастието-да-спечелиш-тотото

НЕщастието да спечелиш тотото

Category: Leadership | |

"Да спечелиш от тотото" се е превърнало в нарицателен израз за късмет. След последната тото лудост в България се амбицирах да поставя под съмнение това. Дали пълното съвпадение на цифрите наистина носи щастие? За мой късмет… мога само да гадая. Тотото като инвестиция? Ето ви малко...Read more


3-класически-административен-модел-екипен-мениджмънт-всички-теории-за-екипното-управление-на-едно-място

3. Класически административен модел (екипен мениджмънт – всички теории за екипното управление на едно място)

Category: Leadership | |

Класически административен модел (Administrative Model) в екипния мениджмънт - резюме от Ник Шопов. Административният модел на управление се налага поради нуждата от практически поглед върху науката и създаването на моделна рамка за процесите, които мениджърът следва да има под предвид. ...Read more


бизнес-модел-на-колективното-пазаруване-кой-печели-и-кой-губи

Бизнес модел на колективното пазаруване - кой печели и кой губи

Category: Leadership | |

Как се правят пари със сделките за колективно пазаруване, кой печели и има ли губещи? На това ще отговорим в тази статия. Груповото (колективно пазаруване) е вид онлайн-търговия, при която даден продукт се позиционира на уеб сайт с голямо намаление, често в порядъка от 30% до 70%. Бизнес модел на...Read more


2-бихевиористичен-модел-екипен-мениджмънт-всички-теории-за-екипното-управление-на-едно-място

2. Бихевиористичен модел (екипен мениджмънт – всички теории за екипното управление на едно място)

Category: Leadership | |

Характеристики на бихевиористичния модел (Behaviour Management Theory) в екипния мениджмънт - резюме от Ник Шопов. 2. Бихевиористичен модел (Behaviour Management Theory) Макар и представителите на предишните школи да са признавали значението на човешкия фактор, те са го свеждали главно до...Read more


1-индустриален-модел-екипен-мениджмънт-всички-теории-за-екипното-управление-на-едно-място

1. Индустриален модел (Екипен мениджмънт – всички теории за екипното управление на едно място)

Category: Leadership | |

Характеристики на доиндустриалния, индустриалния и постиндустриалния модел в екипния мениджмънт. За пръв път в българското виртуално пространство ще можете да намерите систематизирана и изчерпателна извадка за всички основни теории и концепции в мениджмънта (екипното управление). Подготовката за...Read more