MBN News | The Independent Business Blogging Community

MBN News: The Independent Business Blogging Community

MBN International: English Flag Bulgarian Flag

29 Members | ~1,500 Unique Visitors with ~3,500 Visits Last Month | Last Update: 13 Jun 2021 | Google PageRank 5 (PR5)

MBN Most Popular

MBN Latest

Nick Shopov

17-принципите-на-файол-екипен-мениджмънт-всички-теории-за-екипното-управление-на-едно-място

17. Принципите на Файол (екипен мениджмънт – всички теории за екипното управление на едно място)

Category: Leadership | |

14-те принципа на Файол (Fayol’s 14 Principles of Management) в екипния мениджмънт - резюме от Ник Шопов. Анри Файол е един от изтъкнатите теоретици и практици на управлението от началото на ХХ век и е известен със своя принос към административната теория и практика на управление на...Read more


16-модел-на-човешкото-ядро-екипен-мениджмънт-всички-теории-за-екипното-управление-на-едно-място

16. Модел на човешкото ядро (екипен мениджмънт – всички теории за екипното управление на едно място)

Category: Leadership | |

Модел на човешкото ядро (Core Group Model) в екипния мениджмънт - резюме от Ник Шопов. Моделът на човешкото ядро смело отхвърля корпоративно заинтересованите лица и клиентите като най-важните елементи в дадена организация и поставя в центъра им група хора, които имат личен интерес от прогреса...Read more


15-модел-на-кларксън-за-заинтересованите-страни-екипен-мениджмънт-всички-теории-за-екипното-управление-на-едно-място

15. Модел на Кларксън за заинтересованите страни (екипен мениджмънт – всички теории за екипното управление на едно място)

Category: Leadership | |

Модел на Кларксън за заинтересованите страни (Clarkson Steakholder Model) в екипния мениджмънт - резюме от Ник Шопов. Моделът на  Кларксън за заинтересованите лица се развива между 1993 и 1998г. и поставя акцент в управлението върху интереса на инвеститорите. Неговата теория се заключва...Read more


99-от-народа-носят-позитивите-негативите-от-скандиранията-на-1-демокрация-а

99% от народа носят позитивите/негативите от скандиранията на 1%. Демокрация, а?

Category: Economy & Finance | |

Опитвам се по всякакъв начин да запазя неутралитет, защото съм на мнение, че никой от нас не знае цялата картинка и на когото и да заложим, все стреляме на сляпо. Както веднъж ми казаха „мога да гарантирам единствено за себе си и за никого другиго” – това е максима, която ме отрезвява...Read more


14-модел-на-грeйнър-за-зрялостта-екипен-мениджмънт-всички-теории-за-екипното-управление-на-едно-място

14. Модел на Грeйнър за зрялостта (екипен мениджмънт – всички теории за екипното управление на едно място)

Category: Leadership | |

Модел на Грeйнър за зрялостта (Greiner Growth Curve Model) в екипния мениджмънт - резюме от Ник Шопов. През 1972г. Greiner публикува свой труд, където разглежда жизнения цикъл на организациите и моделите за управление на човешкия ресурс (Asenevtsi) Основни параметри в модела на Грейнер за...Read more


13-cmm-модел-екипен-мениджмънт-всички-теории-за-екипното-управление-на-едно-място

13. “CMM” модел (екипен мениджмънт – всички теории за екипното управление на едно място)

Category: Leadership | |

“CMM” модел (CMM – Capability Maturity Model) в екипния мениджмънт - резюме от Ник Шопов. Първата версия на модела CMM е разработена в периода 1984 до 1987 г.  от Watts Humphrey в Института по програмна инженерия  (Software Engineering Institute, SEI). В следващите...Read more


12-7s-модел-на-маккинзи-екипен-мениджмънт-всички-теории-за-екипното-управление-на-едно-място

12. 7S модел на МакКинзи (екипен мениджмънт – всички теории за екипното управление на едно място)

Category: Leadership | |

„7S” модел на МакКинзи („7S” Model by McKinsey) в екипния мениджмънт - резюме от Ник Шопов. “7S” моделът е изведен от МакКинзи и представлява Value Based Management (мениджмънт, базиран на ценностите), който описва по какъв начин може да се организира една...Read more


11-японски-кайзен-модел-екипен-мениджмънт-всички-теории-за-екипното-управление-на-едно-място

11. Японски „Кайзен” модел (екипен мениджмънт – всички теории за екипното управление на едно място)

Category: Leadership | |

Японски „Кайзен” модел (Kaizen Management) в екипния мениджмънт - резюме от Ник Шопов. Посланието на философията на KAIZEN е, че не трябва да изминава ден без някакво подобрение в екипа. Философията KAIZEN означава „усъвършенстване” (Kai - „промяна” и ...Read more