MBN News | The Independent Business Blogging Community

MBN News: The Independent Business Blogging Community

MBN International: English Flag Bulgarian Flag

29 Members | ~1,500 Unique Visitors with ~3,500 Visits Last Month | Last Update: 13 Jun 2021 | Google PageRank 5 (PR5)

MBN Most Popular

MBN Latest

Nick Shopov

4-5-tips-to-create-a-successful-entrepreneurship-program

4.5 Tips to Create a Successful Entrepreneurship Program

Category: Leadership | |

388 000 000 entrepreneurs are estimated to be engaged in starting and running new business in 2011/2012 according to the Global Entrepreneurship Monitor (Babson College, 2012). The word “entrepreneur” often brings the image of an undereducated visionary with a brilliant idea that will make him...Read more


5-morals-during-a-blast-of-orca-inspiration

5 Morals During a Blast of Orca Inspiration

Category: Leadership | |

Minutes ago I saw a Richard Branson’s post featuring several Orca whales trapped in the frozen seas of Canada… and I just had this blast of inspiration that wanted to share with you like a wake-up call out of nowhere. Connect with Nick Shopov for more. 1. Don’t waste your time on...Read more


10-модел-на-рибната-кост-на-ишикава-екипен-мениджмънт-всички-теории-за-екипното-управление-на-едно-място

10. Модел на „Рибната кост” на Ишикава (екипен мениджмънт – всички теории за екипното управление на едно място)

Category: Leadership | |

Модел на „Рибната кост” на Ишикава (Ishikawa Fishbone Diagram Management) в екипния мениджмънт - резюме от Ник Шопов. Диаграмата на рибната кост (още позната като причинно следствения модел на Ишикава) е разработка на японеца Ishikawa. Простичко казано тя представлява диаграма, която...Read more


9-хошин-канри-модел-екипен-мениджмънт-всички-теории-за-екипното-управление-на-едно-място

9. "Хошин Канри" модел (екипен мениджмънт – всички теории за екипното управление на едно място)

Category: Leadership | |

Моделът "Хошин Канри" (Hoshin Kanri Management) в екипния мениджмънт - резюме от Ник Шопов. Към края на 60-те години на ХХ век, на база опита на компаниите  Toyota, Komatsu и други,  биват формулирани основните понятия на мениджмънта “Хошин”. След  бързото...Read more


8-z-модел-екипен-мениджмънт-всички-теории-за-екипното-управление-на-едно-място

8. "Z" модел (екипен мениджмънт – всички теории за екипното управление на едно място)

Category: Leadership | |

„Z” модел (Managerial Theory “Z”) в екипния мениджмънт - резюме от Ник Шопов. “Z” моделът е японският отговор към американския мениджмънт. Още преди 1868 Япония изпраща в чужбина дипломатически представители, имащи за цел да изучат западния модел и да...Read more


7-x-и-y-модел-екипен-мениджмънт-всички-теории-за-екипното-управление-на-едно-място

7. "X" и "Y" модел (екипен мениджмънт – всички теории за екипното управление на едно място)

Category: Leadership | |

„X” and "Y" модел (Managerial Theory “X” and "Y") в екипния мениджмънт - резюме от Ник Шопов. “X” и “Y” модела са теории за човешката мотивация създадени и развити от McGregor през 60-те години в продължение на класическия...Read more


be-good-it-is-that-simple-video

Be Good! It is that simple. (video)

Category: Leadership | |

Be good, it’s that simple! Don’t be good for Christmas, don’t be good for St Valentine’s, don’t be good for a day or two. Be good for a reason – the reason that you want to be happy! It’s easy and trivial to say that, it’s much harder for our pragmatic...Read more


6-u-модел-екипен-мениджмънт-всички-теории-за-екипното-управление-на-едно-място

6. "U" модел (екипен мениджмънт – всички теории за екипното управление на едно място)

Category: Leadership | |

„U” модел (Managerial Theory “U”) в екипния мениджмънт - резюме от Ник Шопов. Основни характеристики: Теорията за “U” модела е изведена от Otto Scharmer и следва логиката на рационализиране на бизнеса и същевременно оценявайки социалната атмосфера и...Read more